Duurzaamheidlening particuliere woningeigenaar


Opvolger Overijsselse duurzaamheidslening

Met ingang van 1 juni 2016 kunt u een beroep doen op de Energiebespaarlening Overijssel voor een investering in bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen. De Energiebespaarlening wordt aangeboden door het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) en de provincie Overijssel. De lening biedt gebruikers een rentevoordeel ten opzichte van een lening bij een commerciële bankinstelling. De energiebespaarlening is de opvolger van de duurzaamheidslening van de provincie Overijssel. De regeling is ook beschikbaar voor personen ouder dan 75 jaar.

U kunt de Energiebespaarlening Overijssel vanaf 1 juni 2016 aanvragen via www.energiebespaarlening.nl/overijssel.
Bekijk ook de informatie onderaan deze pagina.

Het subsidieplafond voor deze regeling is voor 2016 vastgesteld op 0 euro. U kunt niet aanvragen.

Voor woningeigenaren die een brief hebben ontvangen waarin de rentekorting op een Duurzaamheidlening is verleend, maar die de Duurzaamheidlening nog niet bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) hebben aangevraagd geldt het volgende: u kunt de lening niet meer aanvragen bij het SVn.

Als u hierover vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met het subsidieloket van de provincie Overijssel via het telefoonnummer 038 499 8380 of per e-mail naar subsidie@overijssel.nl.

Voor wie

Particuliere woningeigenaren in Overijssel.

Wat

U kunt van de provincie een rentekorting van maximaal 3% ontvangen op een duurzaamheidlening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De provincie verleent u de rentekorting, de duurzaamheidlening wordt verleend door SVn.

Waarvoor

Voor energiemaatregelen.

Voorwaarden

Aan welke voorwaarden u precies moet voldoen leest u in het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011, hoofdstuk 8, paragraaf 8.17.

Aanpak

Aanvraag

U kunt niet aanvragen.

Declaraties

Via het onderstaande formulier Indienen declaraties kunt u uw declaraties bij ons indienen.
Let op: u kunt alleen declaraties indienen voor leningen die zijn aangevraagd vóór 2016.

Wet- en regelgeving

Indientermijn

U kunt niet aanvragen.

Maximale bijdrage

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor 2016 is vastgesteld op 0 euro.

Formulieren

Bijgewerkt