Subsidies

Gepubliceerd op 3 december 2014

Euro munten

Contact

U kunt het subsidieloket bellen: op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 038 499 8380.

Wij zijn gesloten op de volgende dagen: donderdag 27 april en vrijdag 28 april en vrijdag 5 mei 2017. Als u ons op die dagen een mail stuurt dan nemen wij deze de daarop volgende maandagen in behandeling.

Voortgangs-, wijzigings- en vaststellingsformulieren

Dien uw tussenrapportage, wijzigings- en vaststellingsverzoek in met de daarvoor bestemde formulieren.

Subsidie aanvragen op basis van de ASV

Subsidieaanvragen die niet onder een subsidieregeling vallen kunnen worden verleend op basis van de Algemene subsidieverordening Overijssel 2005 (ASV) en hoofdstuk van 1 van het Uitvoeringsbesluit subsidies 2017 (Ubs).

MijnOverijssel

Via DigiD (particulieren) of eHerkenning niveau EH2 (niet-particulieren) inloggen op het Klantportaal voor een overzicht van uw aanvragen.

Informatie over het aanvragen van een subsidie

Hoe vraagt u subsidie aan

Op deze pagina vindt u de nodige informatie over het aanvragen van een subsidie.

Kostensoorten

De provincie Overijssel werkt met subsidiabele kostensoorten. Aanvragen worden beoordeeld op deze kostensoorten.

Subsidieplafonds

De provincie Overijssel stelt jaarlijks voor haar subsidieregelingen subsidieplafonds vast. Hier vindt u de subsidieplafonds die gelden in 2017.

Meldingsplicht

Voor elke subsidieontvanger geldt er een meldingsplicht als na de verlening van een subsidie er iets verandert in het project. Lees wat u moet melden en wat de gevolgen kunnen zijn als u wijzigingen niet meldt.

Verantwoording en vaststelling

Als u subsidie ontvangt moet u in een veel gevallen achteraf een verantwoording overleggen. In de verleningsbeschikking staat precies wat wij aan verantwoording verwachten. Lees meer over de verantwoording van uw subsidie.

Openbaar subsidieregister

In het openbaar subsidieregister kunt u lezen welke subsidies de provincie heeft verstrekt. Elk kwartaal wordt de lijst aangevuld met de nieuwe subsidieverleningen.

Wet- en Regelgeving

Een subsidie is een financiële bijdrage van een overheid voor bepaalde activiteiten van een aanvrager. Een subsidie is nooit een betaling voor geleverde goederen of diensten. De provincie Overijssel verleent subsidie op basis van een aantal juridisch documenten.