Subsidies

Gepubliceerd op 16 januari 2018

Euro munten

Contact

Subsidieloket

Telefoonnummer: 038 499 83 80
(werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur)

E-mailadres: subsidie@overijssel.nl

Indienen tussenrapportage, wijzigings- en vaststellingsverzoek

Dien uw tussenrapportage, wijzigings- en vaststellingsverzoek in met de daarvoor bestemde formulieren.

Subsidie aanvragen op basis van de ASV

Als uw project niet binnen een specifieke regeling past maar volgens u wel voldoet aan de provinciale beleidsdoelen dan kunt u een subsidieaanvraag indienen op basis van de ASV en hoofdstuk van 1 van het Ubs.

MijnOverijssel

Via DigiD (particulieren) of eHerkenning niveau EH2 (niet-particulieren) inloggen op het Klantportaal voor een overzicht van uw aanvragen.

Informatie over het aanvragen van een subsidie

Hoe vraagt u subsidie aan

Op deze pagina vindt u de nodige informatie over het aanvragen van een subsidie.

Kostensoorten

De provincie Overijssel werkt met subsidiabele kostensoorten. Aanvragen worden beoordeeld op deze kostensoorten.

Subsidieplafonds

De provincie Overijssel stelt jaarlijks voor haar subsidieregelingen subsidieplafonds vast. Hier vindt u de subsidieplafonds die gelden in 2018.

Meldingsplicht

Voor elke subsidieontvanger geldt er een meldingsplicht als na de verlening van een subsidie er iets verandert in het project. Lees wat u moet melden en wat de gevolgen kunnen zijn als u wijzigingen niet meldt.

Verantwoording en vaststelling

Als u subsidie ontvangt moet u in een veel gevallen achteraf een verantwoording overleggen. Lees meer over de verantwoording van uw subsidie.

Openbaar subsidieregister

In het openbaar subsidieregister kunt u lezen welke subsidies de provincie heeft verstrekt. Elk kwartaal wordt de lijst aangevuld met de nieuwe subsidieverleningen.

Wet- en Regelgeving

Een subsidie is een financiële bijdrage van een overheid voor bepaalde activiteiten van een aanvrager. De provincie Overijssel verleent subsidie op basis van een aantal wettelijke documenten. Een subsidie is nooit een betaling voor geleverde goederen of diensten.

Staatssteun (kennisgeving)

Hier vindt u verleende subsidies verleend onder de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) en de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV).