Subsidie Groene schoolpleinen


Voor wie

Overijsselse basisscholen.

Wat

Subsidie voor het vergroenen van schoolpleinen.

Onder het kopje 'Omschrijving van een groen schoolplein' leest u wat wij hieronder verstaan.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

  • de deskundige procesbegeleiding om te komen tot een groen schoolplein, een groen casco of een groen pleinonderdeel;
  • het ontwerp van een groen schoolplein, een groen casco of een groen pleinonderdeel;
  • de uitvoering van een groen schoolplein:
    1. het geheel of gedeeltelijk uitvoeren van een groen pleinonderdeel met ten minste 50% natuurlijke invulling; of
    2. het uitvoeren van het groene casco of een deel ervan met een 100% natuurlijke invulling.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 30 november 2019 of totdat het subsidieplafond bereikt is.

Zoekt u een deskundige?

Op onze website www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl vindt u een overzicht van deskundige ontwerpers en procesbegeleiders.

Begroting

U kunt gebruik maken van ons format 'Begroting Groene schoolpleinen'. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan onze eisen voor de kostensoorten voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?