Subsidie MIT-Haalbaarheidsprojecten (Ubs 6.7.2)


Met de ontvangen aanvragen is het subsidieplafond ruim bereikt

Er wordt geloot onder alle volledige aanvragen die wij op 9 april 2019 hebben ontvangen. Aanvragen die nu nog binnenkomen maken geen kans meer op subsidie.

Wijzigingen in de regeling 2019 anders dan in 2018!

 • De maximale subsidie is € 20.000,-.
 • De topsectoren Water en Logistiek zijn toegevoegd.
 • Het Modelprojectplan inclusief begroting moet verplicht worden meegestuurd.
 • Er wordt geloot om de volgorde te bepalen. Zie het kopje 'Wijze van verlening' in het blauwe blok.

Op basis van ervaringen van vorig jaar en omdat er nu geloot wordt komt er geen voorbeeld van het aanvraagformulier beschikbaar.

Voor wie

Mkb-ondernemingen met een vestiging in Overijssel.

Wat

Subsidie voor het uitvoeren van haalbaarheidsprojecten die passen binnen de MKB-innovatiestimuleringsplannen in de volgende topsectoren:

 • High Tech Systemen en Materialen inclusief ICT.
 • Agro en Food.
 • Life Science en Health.
 • Chemie, Energie inclusief Biobased Economy.
 • Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.
 • Water.
 • Logistiek.

Wilt u innoveren in een andere topsector? Hiervoor is een landelijk vangnet. Informatie hierover vindt u op https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-innovatiestimulering-regio-en-topsectoren-mit.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

 1. Een haalbaarheidsstudie.
 2. Een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling en/of industrieel onderzoek.

Voorbeeld van het formulier printen

Bijlage: Modelprojectplan MIT-Haalbaarheidsprojecten

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

Aanvraagperiode

Met de ontvangen aanvragen is het subsidieplafond ruim bereikt.

Wijze van verlening

Door loting wordt de volgorde van verdeling bepaald. De aanvragen worden vervolgens inhoudelijk beoordeeld. Alleen volledige aanvragen doen mee met loting.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?