Subsidie Jonge bedrijfsopvolgers


Voor wie

Familiebedrijven.
Onder een familiebedrijf verstaan wij een mkb-onderneming waarvan meer dan 50% van de aandelen in handen is van één familie. De familie heeft een beslissende bevoegdheid betreffende de bedrijfsvoering en opvolging. Ook is de leiding (bij de meerderheid) in handen van één familie.

Wat

Subsidie voor investeringen die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van het familiebedrijf.

Waarvoor

Voor:

  1. Vernieuwing of verbetering van het productieproces.
  2. Het op de markt brengen van een nieuw product of nieuwe dienst.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

Met de ontvangen aanvragen is het subsidieplafond voor 2019 bereikt

U kunt nog aanvragen maar de kans dat u subsidie krijgt is heel klein. Neem daarom voordat u een aanvraag indient contact op met het Overijssel Loket (kies 1).

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?