Subsidie Lokale initiatieven herdenking en viering 75 jaar vrijheid


Voor wie

Overijsselse gemeente of een rechtspersoon die het programma coördineert.

Bijvoorbeeld een Oranjevereniging of een vereniging voor plaatselijk belang.

Wat

Voor activiteiten in het kader van de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid.

Waarvoor

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de bewustwording rondom WOII en die ook aansluiten bij lokale verhalen en gebeurtenissen.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

Aanvraagperiode

U kunt op dit moment niet aanvragen..

Er zijn twee aanvraagperiodes

  • Van 10 juni 2019 tot uiterlijk op 21 juni 2019 voor 17.00 uur.
  • Van 23 september 2019 tot uiterlijk op 25 oktober 2019 voor 17.00 uur.

Vfonds

U kunt ook een bijdrage aanvragen bij het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) via https://www.vfonds.nl/aanvragen/. De bijdrage van het vfonds is per gemeente maximaal € 5.000,-.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de Landbouwvrijstellingsverordening.