Subsidie Versterking productieaanbod Overijssel


Voor wie

Iedereen kan aanvragen.

Wat

Subsidie voor een productie in Overijssel.
Onder productie verstaan wij: het geheel van artistieke ontwikkeling, creatie en uitvoering van een nieuwe uiting op het terrein van ten minste één van de volgende kunstdisciplines: muziek, theater, beeldende kunst en vormgeving, film, nieuwe media, literaire cultuur niet zijnde een festival, concert, concertreeks, boek, muziekdragers, een dvd-uitgave of een tentoonstelling. De nadruk ligt op de ontwikkeling en creatie van een nieuwe uiting.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  • Professionele producties met een hoge artistieke inhoudelijke kwaliteit en tenminste een nationale uitstraling.
  • Professionele producties met tenminste een provinciale uitstraling.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

Het subsidieplafond voor 2019 is bereikt. U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?

Steun van de overheid

Deze subsidieregeling moet voldoen aan de regels voor staatssteun en valt daarom onder de algemene de-minimisverordening.