Subsidie Restauratie rijksmonumenten (TENDER)


Voor wie

Eigenaren van rijksmonumenten in Overijssel.

Wat

Subsidie voor een rijksmonument (géén woonhuis) of een zelfstandig onderdeel daarvan. Bijvoorbeeld een orgel dat onderdeel is van een rijksmonument.

Toelichting

Onder woonhuis verstaan wij: een beschermd rijksmonument of zelfstandig onderdeel dat in oorsprong is gebouwd voor bewoning óf dat nu voor meer dan de helft van de oppervlakte voor bewoning in gebruik is. Uitgezonderd zijn: gebouwen die deel uitmaken van een geregistreerd museum, kerkgebouwen, kastelen, paleizen, het hoofdhuis van buitenplaatsen, landhuizen, gebouwen van liefdadigheid, molens, gemalen, agrarische gebouwen en watertorens.
Wij kijken hiervoor naar de oorspronkelijke functie zoals aangegeven in het Monumentenregister.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  1. De restauratie van een rijksmonument.
  2. De restauratie van een rijksmonument in combinatie met het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in het rijksmonument.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk, Nieuw

Aanvraagperiode

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 1 mei 2019 voor 19.00 uur.

Volledigheidstoets

Als wij uw aanvraag uiterlijk op 17 april 2019 ontvangen, tien werkdagen voor de uiterste aanvraagdatum, dan toetsen wij uw aanvraag op volledigheid. U weet dan tijdig of uw aanvraag volledig is of dat er nog stukken ontbreken. Na deze datum loopt u het risico dat wij in verband met drukte de toetsing niet meer voor de sluitingsdatum kunnen uitvoeren. Wij adviseren u daarom om voor de genoemde datum aan te vragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Uitslagen tenders

Neem voor de jaren 2013 t/m 2017 contact op met het Overijsselloket (kies 1).

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?