Subsidie Herbestemming Cultureel erfgoed


Let op: de regeling is op 8 juni 2019 gewijzigd!

Voor wie

De eigenaar of gebruiker van het cultureel erfgoed.

Onder cultureel erfgoed verstaan wij

Overijsselse gebouwen en bouwwerken die vanuit het verleden zijn overgebleven, het waard zijn om behouden te blijven en bijdragen aan de karakteristieke identiteit van het gebied.

Wat

Subsidie voor de herbestemming van cultureel erfgoed in Overijssel.

Onder herbestemming verstaan wij

Het, met behoud van de bestaande monumentale waarden, geven van een nieuwe functie aan cultureel erfgoed of aan een belangrijk deel daarvan.

Waarvoor

Voor het uitvoeren van een herbestemming van cultureel erfgoed in Overijssel op basis van een transformatieplan.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar aanvragen of totdat het subsidieplafond bereikt is.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?