Subsidie Herbestemming Cultureel erfgoed


Voor wie

Iedereen kan aanvragen.

Waarvoor

Voor het uitvoeren van een herbestemming van cultureel erfgoed in Overijssel op basis van een transformatieplan.

Onder herbestemming verstaan wij: het geven van een nieuwe functie aan cultureel erfgoed of een belangrijk deel daarvan.
En onder cultureel erfgoed verstaan wij: Overijsselse gebouwen en bouwwerken die vanuit het verleden zijn overgebleven. Ze zijn het waard om behouden te blijven en dragen bij aan de herkenbare identiteit van een gebied.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

U kunt op dit moment niet aanvragen.

Transformatieplan presenteren

Het presenteren van uw transformatieplan, aan een adviesgroep van deskundigen op gebied van erfgoed en subsidieverlening, kan onderdeel uitmaken van de subsidieaanvraag. Voor het presenteren van uw transformatieplan kunt u namelijk 10 punten behalen (zie scoretabel onder het kopje Voorwaarden). 
Wij nemen contact met u op als u in het aanvraagformulier heeft aangegeven dat u hiervan gebruik wilt maken.

Heeft u vragen over de presentatie neem dan contact op met:
Raymond Damhuis
Telefoon: 038 499 8352
E-mail: rgb.damhuis@overijssel.nl

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?