Meldpunt Overijssel: milieuklacht, overlast, ongewoon voorval, stank & geluid, gevaarlijke situaties

Gepubliceerd op 4 juli 2018

Melden klacht over stank- en geluidsoverlast

Als u last heeft van stank-, geluids of milieuoverlast, bijvoorbeeld van grotere bedrijven. Overlast van kleine bedrijven zoals een disco of café kunt u melden bij uw gemeente.

Bij acute ernstige situaties kunt u 24 uur, 7 dagen per week bellen.
U kunt ook het Meld- en klachtformulier invullen en verzenden. Deze worden  tijdens kantoortijden gelezen.

Telefoon werktijd 038 425 24 23

Info over melden en meldformulier

Meldingsformulieren voor bedrijf

Als er een ongewoon voorval heeft plaatsgevonden in uw bedrijf, meldt dit zo snel mogelijk telefonisch en vervolgens schriftelijk.

U kunt een ongewoon voorval 24 uur, 7 dagen per week melden.

Telefoon werktijd 038 425 24 23

Nieuw!

Info over melden en meldformulier Ongewoon voorval

U heeft een controle gehad en wil uw acties doorgeven aan de toezichthouder? Vul het antwoordformulier milieucontrole (AWF) in.

Antwoordformulier Milieucontrole (AWF)

Melden onveilige situaties zwembaden of -water

Als u onveilige situaties tegen komt in of bij zwembaden en/of zwemwater:

  • meld gezondheidsklachten na het zwemmen in open water;
  • meld onveilige situaties, zoals gebreken aan vloeren, wanden en deuren
  • stel uw vragen over hyiëne, voorzieningen en waterkwaliteit

Bij acute situaties kunt u 24 uur, 7 dagen per week bellen.
Bij niet-acute situaties kunt u het Meldformulier invullen en verzenden.

Informatie voor beheerders zwemgelegenheden

Telefoon:
038 425 24 23

Info over melden en meldformulier

Melden gevaarlijke situatie omgeving / weg

Als u een situatie tegen komt en waarbij u twijfels heeft over de veiligheid. Bijvoorbeeld bij:

  • het vervoer van gevaarlijke stoffen;
  • illegale situaties, zoals afvalstort of bomenkap;
  • onveilige situaties zoals gevaarlijke opslag;
  • verkeersonveilige situaties (onderhoud wegen en vaarwegen)
  • overlast van de eikenprocessierups.

Bij acute situaties kunt u 24 uur, 7 dagen per week bellen.
Bij niet-acute situaties kunt u het Meldformulier invullen en verzenden.

Telefoon werktijd 038 425 24 23

Info over melden en meldformulier

Wet natuurbescherming- Melding gebruik lichtbakken

Gebruik van lichtbakken moet u minimaal 24 uur voor gebruik melden bij het Meldpunt Overijssel met het Meldingsformulier gebruik lichtbakken.

Telefoonnummer:

038 425 24 23