DigiD

Gepubliceerd op 14 mei 2019

DigiD staat voor Digitale Identiteit. Het is een landelijk systeem waar de overheid, en dus ook wij, gebruik van maken.

DigiD bij de provincie Overijssel

Op onze website kunt u met uw DigiD inloggen op e-formulieren en het klantportaal MijnOverijssel. U gebruikt uw DigiD wanneer u als particulier gebruik wilt maken van deze diensten. Wanneer u namens een bedrijf of organisatie handelt maakt u gebruik van eHerkenning.

Hoe werkt het?

Opslaan en terugvinden

Wanneer u met uw DigiD inlogt op een e-formulier worden de door u ingevulde gegevens na het afronden van een stap automatisch opgeslagen. Het opgeslagen formulier kunt u op een later moment opnieuw openen en verder invullen. U dient dan opnieuw in te loggen met uw DigiD. Het opgeslagen formulier vindt u terug in het klantportaal MijnOverijssel.
Niemand anders kan uw opgeslagen formulieren zien. Ook wij niet.

Ondertekenen

Bij enkele formulieren vragen we u om bij de ondertekening nog een keer in te loggen met DigiD. Bij de meeste formulieren is dat niet nodig.

Niet verplicht, wel raadzaam

Het is niet verplicht om met DigiD of eHerkenning in te loggen op de e-formulieren. Maar let op: Als u niet inlogt kunt u uw formulier niet opslaan en het formulier zal ook niet te zien zijn in het klantportaal. Uw gegevens worden gewist zodra u uw sessie beëindigt of als u langer dan 15 minuten niet actief in het formulier bent.