Regio Deal Twente

Gepubliceerd op 1 oktober 2019

Direct aanvragen

Wilt u het formulier tussentijds opslaan dan moet u inloggen met uw eigen DigiD of eHerkenning (niveau EH2). Meer informatie vindt u op de pagina van het klantportaal MijnOverijssel.

Bijlagen

Welke documenten vragen wij u mee te sturen?

 • Een projectplan.
 • Een begroting en dekkingsplan. Maak bij voorkeur gebruik van het Microsoft Excel bestand ‘Format begroting’ dat u op deze pagina kunt downloaden.
 • Activiteitenoverzicht en -begroting voor het eerste jaar.
 • Letters of Intent van beoogde private financieringsbronnen.
 • Als u dit beschikbaar heeft een samenwerkingsverklaring van de samenwerkende partijen (indien van toepassing).
 • Een bewijs van bankrekening (behalve als u voor een gemeente aanvraagt).
 • Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde.

In het onderdeel 'Bijlagen' kunt u alle gevraagde bijlagen uploaden. U kunt maximaal 100 MB aan bijlagen uploaden in het formulier. Wij raden u aan om de gevraagde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben voordat u aan het invullen begint.

Bibob

Bibob

Op basis van onze 'Beleidsregel voor de toepassing van de wet Bibob 2019' kunnen wij naar aanvragers een eigen onderzoek starten. Met dit onderzoek willen wij voorkomen dat de subsidie ook gebruikt wordt om strafbare activiteiten mogelijk te maken of te ondersteunen. Wij voeren het onderzoek zelf uit. Wij gebruiken hierbij verschillende informatiebronnen.

Wanneer voeren wij een onderzoek uit?

Het onderzoek voeren wij uit als u meer dan € 1.000.000,- subsidie vraagt of als uw aanvraag over één van de volgende onderwerpen gaat:

 • vastgoed (aankoop, verkoop, (ver)bouw);
 • afvalverwerking;
 • recreatieparken (exploitatie, aankoop, verkoop, (ver)bouw);
 • overslag en logistieke processen;
 • energie.

Wat betekent dit voor u als aanvrager?

Als u een subsidie van meer dan € 1 miljoen wilt aanvragen dan kunnen wij u, als het eigen onderzoek daar aanleiding toe geeft, vragen om een Bibob-vragenformulier in te vullen. In het Bibob-vragenformulier staan bijvoorbeeld vragen over de samenstelling en financiering van het bedrijf en de organisatie en haar bestuurders.

U hoeft alleen een Bibob-vragenformulier in te vullen als wij daarom vragen

Het Bibob-vragenformulier wordt dan onderdeel van de subsidieaanvraag. Is dit het geval en u vult het formulier niet, niet volledig of niet op tijd in, dan kunnen wij uw aanvraag alsnog buiten behandeling laten. Wij kunnen uw aanvraag afwijzen als we strafbare feiten vermoeden.