Perswoordvoerders

Gepubliceerd op 22 mei 2019

Perswoordvoerders per portefeuille voor het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Spoedvragen buiten kantooruren: 06 18 30 00 03

Perswoordvoerder Commissaris van de Koning

Voorzitter GS en PS, Kwaliteit openbaar bestuur

Joram van Donk

Telefoon: 038 499 75 08
E-mail: j.v.donk@overijssel.nl

Twitter www.twitter.com/woordvoerdercdk

Perswoordvoerder van Eddy van Hijum

Economie, Financiën en Deelnemingenbeleid

Marten Hellendoorn

Telefoon: 038 499 92 33
E-mail: m.hellendoorn@overijssel.nl

Twitter www.twitter.com/martenhellendoo

Perswoordvoerder van Bert Boerman

Mobiliteit, Water en Sociaal

Petra Timmer

Telefoon: 038 499 92 23
E-mail: pa.timmer@overijssel.nl

Perswoordvoerder van Hester Maij

Landbouw, Natuur en Cultuur

Harry te Walvaart

Telefoon: 038 499 78 58
E-mail: h.t.walvaart@overijssel.nl

Twitter www.twitter.com/harry_te

Perswoordvoerder van Monique van Haaf

Ruimte, Grondbeleid en Handhaving

Herman Dorgelo

Telefoon: 06 10 70 26 88
E-mail: h.dorgelo@overijssel.nl