Contact en Route

Gepubliceerd op 17 januari 2019

Algemene gegevens

Bezoekadres: Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle

Openingstijden: ma - vrij 07.00 uur tot 19.00 uur

Postadres: Provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle

Postadres PS en Griffie: Provincie Overijssel, Provinciale Staten en Griffie, Postbus 1461, 8001 BL Zwolle

Telefoonnummer Overijssel Loket: 038 499 88 99
Keuzemenu:
•  Voor subsidies toets 1
•  Voor vergunningen en bodeminformatie toets 2
•  Voor milieuklachten en meldingen over uw omgeving toets 3
•  Voor overige vragen en opmerkingen toets 4

Faxnummer: 038 425 48 88

E-mailadres: postbus@overijssel.nl

Website: www.overijssel.nl

Bank: NL45 RABO 0397 3411 21

KvK: 51048329

BTW: NL00.19.00.328.B01

Overzicht van Perswoordvoerders