Op zoek naar een nieuwe Commissaris van de Koning

Gepubliceerd op 20 februari 2018

website carrousel v2

Overijssel zoekt een nieuwe Commissaris van de Koning, blijf via deze pagina op de hoogte van de voortgang.

De provincie zoekt nieuwe Commissaris van de Koning

Mevrouw Ank Bijleveld-Schouten is benoemd tot minister van Defensie en afgetreden als Commissaris. De heer Boele Staal is met ingang van 19 december 2017 benoemd tot waarnemend Commissaris.

Provinciale Staten zijn dus nu op zoek naar een nieuwe Commissaris. Hoe wij dat doen en welke stappen hierbij worden gezet kunt u op deze pagina vinden.

Wat doet een Commissaris?

De Commissaris van de Koning wordt benoemd door de Kroon (Koning en ministerraad) en heeft verschillende Rijks- en provinciale taken en bevoegdheden. De Commissaris vertegenwoordigt het Rijk, maar vooral de provincie; is het boegbeeld van Overijssel. De Commissaris is voorzitter van zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten.

Profielschets en vacature

Provinciale Staten stelt een profielschets samen, een soort vacaturetekst, voor de nieuwe Commissaris. De profielschets verwoordt wat Overijssel verwacht van de nieuwe Commissaris. Hierbij luisteren we naar inwoners en organisaties uit de provincie.

De profielschets wordt vastgesteld in een vergadering van Provinciale Staten in aanwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Kajsa Ollongren. Daarna wordt de vacature opengesteld en kan er officieel gesolliciteerd worden.

Procedure

Er zit heel wat werk in het vinden van een nieuwe Commissaris. Eerst moet duidelijk zijn wat voor Commissaris Overijssel graag wilt, voordat er gesolliciteerd kan worden. Wat gebeurt er na de sollicitaties?

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Statengriffie.

mw. Renée Wiggers
Griffier
telefoonnummer: 038 - 499 8780
e-mailadres: statengriffie@overijssel.nl