Op zoek naar een nieuwe Commissaris van de Koning

Gepubliceerd op 4 april 2018

Overijssel zoekt energieke commissaris

Profielschets en vacature

Provinciale Staten heeft een profielschets (pdf, 7,3 MB) samengesteld, een soort vacaturetekst, voor de nieuwe Commissaris. De profielschets verwoordt wat Overijssel verwacht van de nieuwe Commissaris. Hierbij is geluisterd naar inwoners en organisaties uit de provincie.

De profielschets is vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van 7 maart, in aanwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Kajsa Ollongren. Tot 29 maart kon gereageerd worden op de vacature.

De provincie zoekt nieuwe Commissaris van de Koning

Mevrouw Ank Bijleveld-Schouten is benoemd tot minister van Defensie en afgetreden als Commissaris. De heer Boele Staal is met ingang van 19 december 2017 benoemd tot waarnemend Commissaris.

Provinciale Staten zijn dus nu op zoek naar een nieuwe Commissaris. Hoe wij dat doen en welke stappen hierbij worden gezet kunt u op deze pagina vinden.

Wat doet een Commissaris?

De Commissaris van de Koning wordt benoemd door de Kroon (Koning en ministerraad) en heeft verschillende Rijks- en provinciale taken en bevoegdheden. De Commissaris vertegenwoordigt het Rijk, maar vooral de provincie; is het boegbeeld van Overijssel. De Commissaris is voorzitter van zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten.

Procedure

Er zit heel wat werk in het vinden van een nieuwe commissaris. Eerst moet duidelijk zijn wat voor commissaris Overijssel graag wil, voordat er gesolliciteerd kan worden. Wat gebeurt er na de sollicitaties?

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Statengriffie.

mw. Renée Wiggers
Griffier
telefoonnummer: 038 - 499 8780
e-mailadres: statengriffie@overijssel.nl