Moties en amendementen Statenvergadering 19 juli 2017

Gepubliceerd op 20 juli 2017

Hieronder ziet u de moties en amendementen die zijn ingediend tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 19 juli 2017.

Onderwerp Status
Moties
M1 Broekhuijs c.s. - rennen of schuilen (pdf, 99 kB) verworpen
M2 Van den Heuvel-Nooter - herijking kwetsbaren groepen op de arbeidsmarkt (pdf, 83 kB) verworpen
M3 Van den Heuvel - beperking externe inhuur (pdf, 56 kB) verworpen
M4 Reesink c.s. - naar een nieuwe manier van samenleven (pdf, 126 kB) aangenomen
M5 Meulink c.s. - minder mensen in de bijstand (pdf, 101 kB) aangehouden
M6 Eshuis c.s. - extra reservering tbv collegeperiode 2019 2023 (pdf, 119 kB) aangenomen
M7 Van Moorsel c.s. - investeren in de binnensteden van overijssel (pdf, 101 kB) aangenomen
M10 Wissink c.s. - aanvalsplan betaalbaar en passend wonen (pdf, 87 kB) verworpen
M11 Nooter - voorstel P-nota 2018 (pdf, 72 kB) verworpen
M12 Veltmeijer - verlaging motorrijtuigenbelasting (pdf, 77 kB) verworpen
M13 Veltmeijer - afstel Provinciaal Inpassingsplan Staphorst (pdf, 78 kB) verworpen
M14 Veltmeijer - Twente Airport (pdf, 82 kB) verworpen
M15 Bakker c.s. - extra ondersteuning gescheperde schaapskuddes (pdf, 176 kB) aangenomen
M16 Westert c.s. - prijs meest circulaire onderneming (pdf, 65 kB) aangenomen
M17 Westert c.s. - weerbare overheid tegen ondermijning (pdf, 126 kB) aangenomen
M18 Jansen - nieuwe drinkwaterwinning Twente (pdf, 70 kB) verworpen
M19 Jansen-Nooter - innovatie gladheidsbestrijding (pdf, 57 kB) verworpen
M20 Jansen-Te Rietstap - bij en vlindervriendelijk bermbeheer (pdf, 63 kB) aangenomen
M21 Folkerts c.s. - waarden aan indicator aandeel hernieuwbare energie (pdf, 85 kB) verworpen
M22 Folkerts c.s. - rapportage broeikasgasemissies (pdf, 61 kB) aangehouden