Fractieleden D66

Gepubliceerd op 31 juli 2019

Postadres fractie:

Provincie Overijssel
t.a.v. Fractie D66
Postbus 1461
8001 BL Zwolle

W. Bakker (Wybren)

Wybren Bakker D66

Fractievoorzitter

Telefoon: 06 48 78 87 44
E-mail: W.Bakker@overijssel.nl

K. Selles (Kyra)

Kyra Selles D66

R.A. Huizenga (Renilde)

Renilde Huizinga D66