Fractieleden D66

Gepubliceerd op 6 december 2018

W. Bakker (Wybren)

Portretfoto Wybren Bakker

Fractievoorzitter

Telefoon: 06 48 78 87 44
E-mail: wybren.bakker@d66overijssel.nl
Adres: Dorpsstraat 52, 7431 CL Diepenveen

Nevenfuncties:

Beroep: Directeur / Eigenaar, Wybren Bakker Bestuur&Advies
Nevenfunctie(s):
Lid Raad van Toezicht, Mediant GGZ Enschede (bezoldigd)
Lid Raad van Commissarissen, Sportbedrijf Deventer (bezoldigd)
Lid, netwerk Strategisch Management Universiteit Utrecht (onbezoldigd)
Lid, landelijke D66 themagroep Zorg en Welzijn (onbezoldigd)

G. van Hofwegen (Gerrit)

Portretfoto Gerrit van Hofwegen

Telefoon: 06 51 17 76 87
E-mail: gerrit.vanhofwegen@d66overijssel.nl
Adres: Jagtlusterallee 5, 7711 GE Nieuwleusen

Nevenfuncties:

Beroep: Partner, Van den Berg en van Hofwegen (bezoldigd)
Nevenfunctie(s):
Voorzitter Raad van Toezicht, Stadkamer Zwolle (onbezoldigd)

R.S. Wertheim (Rob)

Portretfoto Rob Wertheim

Telefoon: 06 51 78 62 73
E-mail: robwertheimd66@gmail.com
Adres: Hazenveld 12, 8017 LS Zwolle

Nevenfuncties:

Beroep: Advocaat, Wertheim advocatuur b.v. (bezoldigd)
Nevenfunctie(s):
Docent, Rijksuniversiteit Groningen (bezoldigd)
Docent, Beroepsopleiding Advocaten (bezoldigd)
Lid en plv. voorzitter, Commissie Rechtsbescherming Provincie Groningen (bezoldigd)
Legal Expert, De Haan advocaten & notarissen (bezoldigd)
Redactielid, Kluwer Bestuursrecht in praktijk Annotator Kluwer Bouwrecht (bezoldigd)
Voorzitter, bestuur St. Cortegaerdt (onbezoldigd)

J. Mooijweer (Jos)

Portretfoto Jos Mooijweer

Telefoon: 06 57 14 93 81
E-mail: jsmooijweer@ziggo.nl
Adres: Noorderkade 26, 8356 DD Blokzijl

Nevenfuncties:

Beroep: Senior informatiespecialist, Historisch Centrum Overijssel (bezoldigd)
Nevenfunctie(s):
Voorzitter, Afdeling D66 Steenwijkerland (onbezoldigd)
Lid Lijst Adviescommissie, Afdeling D66 Noordoostpolder (onbezoldigd)

M. Perton (Mathijs)

Portretfoto Mathijs Perton

Telefoon: 06 13 75 25 10
E-mail: info@perton.eu
Adres: Beukensingel 68, 8102 JC Raalte

Nevenfuncties:

Beroep: Senior afdelingsplannen Gemeente Groningen, Brunel (bezoldigd)
Nevenfunctie(s):
Voorzitter, Huurders Belangen Salland (onbezoldigd)