Fractieleden D66

Gepubliceerd op 4 april 2019

W. Bakker (Wybren)

Wybren Bakker D66

Fractievoorzitter

E-mailadres: W.Bakker@overijssel.nl
Telefoonnummer: 06 48 78 87 44

K. Selles (Kyra)

Kyra Selles D66

E-mailadres: K.Selles@overijssel.nl

R.A. Huizenga (Renilde)

Renilde Huizinga D66