Gemeentecheck: domein Monumenten

Gepubliceerd op 15 januari 2020

Met de Erfgoedwet wordt in Nederland het cultureel erfgoed beschermd. De Erfgoedwet is sinds 1 juli 2016 van kracht. De wet is een combinatie van verschillende wet- en regelgeving gericht op behoud van cultureel erfgoed.

Bescherming van cultuurhistorisch erfgoed

Cultureel erfgoed vertelt het verhaal van onze geschiedenis. Het is belangrijk om cultuurhistorische waarden te beschermen en er rekening mee te houden bij ontwikkelingen. De provincie houdt met het Interbestuurlijk Toezicht op Monumenten in de gaten of gemeenten deze waarden goed beschermen.

We vragen gemeenten jaarlijks om inzicht te geven in een aantal aspecten van het erfgoedbeleid. Zo toetsen we:

  • of er een actuele erfgoed verordening is
  • hoe wordt omgegaan met de adviezen van de Erfgoedcommissie
  • of de beleidscyclus in orde is
  • hoe wordt omgegaan met cultuurhistorische waarden bij nieuwe ontwikkelingen

Gemeenten leveren deze informatie aan de provincie. Daarna wordt deze beoordeeld.

Beoordeling

Afhankelijk van het oordeel kan er sprake zijn van:

  • een laag toezichtregime (groen: maximaal 1 keer per jaar ambtelijk gesprek)
  • een gemiddeld toezichtregime (oranje: 1 of 2 keer per jaar ambtelijk gesprek)
  • een hoog toezichtregime (rood: meerdere gesprekken en mogelijke interventie)

Contact

Famke Bonekamp

Telefoon: 038 -499 83 74

E-mail: fb.bonekamp@overijssel.nl