Domein: Huisvesting Statushouders

Gepubliceerd op 28 oktober 2019

Asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) hebben op grond van de Woningwet recht op huisvesting. Gemeenten krijgen ieder half jaar vanuit het Rijk een wettelijke taakstelling waarin staat hoeveel statushouders zij moeten huisvesten. Provincie Overijssel houdt toezicht op de realisatie van de taakstelling door de gemeenten.

Toezicht op huisvesting statushouders

Gemeenten krijgen voor dit domein twee keer per jaar een taakstelling. Dit betekent dat ook twee keer per jaar getoetst wordt op het halen van de taakstelling.

Aan de hand van maandelijkse realisatiecijfers van het Rijk via het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en realisatiecijfers uit het Taakstellingvolgsysteem (TVS) wordt gecontroleerd of de gemeenten voldoen aan de wettelijke taakstelling. Daarnaast vinden er ook gesprekken plaats met gemeenten, corporaties, het COA en Vluchtelingenwerk. Dit kan in de praktijk ook worden aangevuld met rapportages van gemeenten.

Als deze informatie binnen is, wordt deze beoordeeld aan de hand van het door Gedeputeerde Staten vastgestelde toezichtkader Interbestuurlijk Toezicht.

Beoordeling

Afhankelijk van het oordeel kan er sprake zijn van een laag toezichtregime (groen: maandelijks monitoren voortgang), een gemiddeld toezichtregime (oranje: maandelijks monitoren voortgang en ambtelijk gesprek) of een hoog toezichtregime (rood: maandelijks monitoren voortgang en bestuurlijk gesprek).


Contactpersoon

Lieke Kiekebosch

Telefoon: 038 499 9996

E-mail: l.kiekebosch@overijssel.nl