Johan Osinga

Gepubliceerd op 21 mei 2015

Dhr. J. (Johan) Osinga is sinds 1 mei 2015 provinciesecretaris/algemeen directeur van de provincie Overijssel.

Hij heeft de leiding over de ambtelijke provinciale organisatie. Hij vormt de verbinding tussen het College van Gedeputeerde Staten en de ambtenaren die werken bij de provincie.
Hij is aanwezig bij alle vergaderingen van het College van Gedeputeerde Staten.
De provinciesecretaris/directeur ondertekent samen met de Commissaris van de Koning de door Gedeputeerde Staten genomen besluiten.
De provinciesecretaris/directeur wordt benoemd door het College van Gedeputeerde Staten.

Osinga maakte sinds 2007 als directeur Strategie deel uit van de tweekoppige directie van de provincie Overijssel.

Johan Osinga (Zuidelijke IJsselmeerpolders, 1962) heeft in 1981 zijn VWO-diploma behaald bij het Christelijk Lyceum in Zeist. Hij studeerde vanaf 1981 Cultuurtechniek L12 aan de Wageningen Universiteit, waar hij in 1988 met lof slaagde. Hij werkte van 1986 tot 1991 als directeur-grootaandeelhouder bij GEOPS GIS consultants BV. Daarna werkte hij in de periode 1991- 2007 in diverse functies, waaronder Projectdirecteur Nota Ruimte en directeur Visievorming, Ontwerp en Strategie, bij het toenmalige Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in Zwolle en later in Den Haag. Sinds 2007 vervulde hij de functie van directeur Strategie bij de provincie Overijssel. Hij was in die rol verantwoordelijk voor de strategische trajecten, zoals Kompas2020 en een aantal grote projecten en programma’s zoals de ontwikkelopgave EHS/Natura 2000.