Coalitieakkoord provincie Overijssel ‘Overijssel Werkt’

Gepubliceerd op 1 mei 2015

Op 1 mei 2015 heeft het nieuwe college van provincie Overijssel tijdens een persconferentie zijn Coalitieakkoord en de kandidaat gedeputeerden gepresenteerd. Onder het motto ‘Overijssel Werkt!’ gaan de coalitiepartijen CDA, VVD, D66 en CU samen met de partijen in de Staten, de inwoners van Overijssel en de samenwerkingspartners voortvarend aan de slag. Werkgelegenheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landbouw zijn de belangrijkste speerpunten.

overjisselwerkt

Wat er aan vooraf ging

Naar aanleiding van de Overijsselse verkiezingsuitslagen van 18 maart 2015 hebben de Provinciale Staten een Duidingsdebat gevoerd over de betekenis van deze uitslagen. De informateur René Paas heeft vervolgens de mogelijke combinaties onderzocht, waarbij hij de Provinciale Staten heeft geadviseerd de formatie te starten met de partijen CDA, VVD, D66, CU. De onderhandelaren van deze partijen hebben de afgelopen periode – onder leiding van de formateur René Paas - gewerkt aan de totstandkoming van het Coalitieakkoord. De coalitieonderhandelingen verliepen in een constructieve en open sfeer, uiteindelijk resulterend in het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’.

Kandidaat gedeputeerden

De vier coalitiepartijen hebben tijdens de persconferentie hun kandidaat-gedeputeerden gepresenteerd voor het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Overijssel met bijbehorende portefeuilles:

  • Eddy van Hijum (CDA): Economie, Techbase Twente, Financiën, Deelnemingen;
  • Hester Maij (CDA): Landbouw en Natuur, Cultuur, Natuurbeschermingvergunningen;
  • Monique van Haaf (VVD): Ruimtelijke ontwikkelingen, Financieel toezicht gemeenten en waterschappen, Grondbeleid, Handhaving;
  • Erik Lievers (D66): Duurzaamheid en Energie, Milieu, Europa, Personeel en Organisatie, vergunningverlening;
  • Bert Boerman (CU): Mobiliteit, Water, Sociaal.

Het coalitieakkoord en het beoogde college van GS worden op 20 mei besproken tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Daar vindt de definitieve besluitvorming plaats.

Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’

Het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt’ is een akkoord op hoofdlijnen. Het nieuwe college richt zich op een aantal hoofdopgaven voor Overijssel die zij de komende periode voor haar ziet en waar zij samen met de Overijsselse samenleving nadere invulling aan gaat geven. ‘Overijssel Werkt!’ draagt daarmee nadrukkelijk de boodschap van gedeelde ambitie uit.

Met respect voor hetgeen in gang is gezet, slaat het nieuwe Overijsselse college op een aantal punten ook een nieuwe koers in. Belangrijke speerpunten daarin zijn: behouden en uitbreiden van de werkgelegenheid; een goede regionale bereikbaarheid over weg, water en spoor; energietransitie en verduurzaming; een goede balans tussen economie en ecologie; en het benutten en stimuleren van sociale en culturele initiatieven vanuit de samenleving. Voor het realiseren van deze ambities stelt het college een aanvullende investeringsimpuls van € 244 miljoen beschikbaar. Dit komt bovenop de reeds bestaande projecten die in de afgelopen periode in gang zijn gezet of nog in ontwikkeling zijn.

Het college gaat, in aanloop naar het opstellen van de begroting 2016, in gesprek met de partijen in de Staten, de Overijsselse inwoners en de samenwerkingspartners over de invulling van het coalitieakkoord.

Profielen kandidaat-gedeputeerden

Eddy van Hijum (CDA)

Eddy van Hijum (Delft, 1972) studeerde Bestuurskunde (1990-1995) en promoveerde (2001) aan Universiteit Twente. Hij werkte van 2001 tot 2003 als senior adviseur bij PricewaterhouseCoopers en als manager bij KPMG. Daarnaast was hij van 1998 tot 2003 achtereenvolgens raadslid en fractievoorzitter van de CDA fractie in de gemeenteraad van Zwolle.

Vanaf 2003 tot eind 2014 was hij lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Daar was hij ondermeer woordvoerder Verkeer & Waterstaat, woordvoerder Sociale Zaken & Werkgelegenheid en woordvoerder Financiën/Rijksuitgaven, Asiel & Immigratie. Vanaf november 2014 gedeputeerde Economie, Energie en Innovatie.

Hester Maij (CDA)

Hester Maij (Amsterdam, 1969), gedeputeerde voor Landelijk Gebied en Culturele Infrastructuur in het vorige College van Gedeputeerde Staten, is een bestuurder met langjarige ervaring. Zo was zij van 2002 tot het voorjaar van 2006 wethouder in Amsterdam namens het CDA met in haar portefeuille Milieu, Openbare Ruimte en Groen, Sport, Recreatie en Bedrijven. Daarnaast was Hester Maij van oktober 2006 tot midden 2007 waarnemend burgemeester van Zandvoort. In de periode 2004-2006 was zij lid van het algemeen bestuur van de VNG. Ook internationaal heeft Hester Maij bestuurlijke ervaring opgedaan. Zo was zij in 2008-2009 Vrouwenvertegenwoordiger Algemene Vergadering VN en is zij momenteel lid van het Comité van de Regio’s van de EU.

Monique van Haaf (VVD)

Monique van Haaf (Deventer, 1971) werkte van 1990 tot 2006 bij de Nederlandse Spoorwegen/Prorail als treindienstleider, assistent regiomanager en teamleider. Vanaf 2004 tot 2007 werkzaam als ZZP’er (begeleiding en trainingen bij reorganisaties), van 2006 tot 2007 als makelaar en woonconsulent en van 2007 tot 2009 als directielid (commercieel en management) bij Virtual Building Engineers. Bestuurslid VVD Deventer (2009-2011), vicevoorzitter districtsbestuur Rode Kruis Twente (2013-2014). Vicefractievoorzitter en fractievoorzitter VVD Overijssel in de  periode 2011-2015 met portefeuille, Milieu en Energie, Regionale Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Kwaliteit Openbaar Bestuur.

Erik Lievers (D66)

Erik Lievers (Winterswijk, 1965) volgde de opleiding Management, Economie en Recht met als afstudeerrichting Bestuurskunde aan de Hogeschool Utrecht. Hij werkte van 1987 tot 1990 als beleidsmedewerker bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Lichtenvoorde, van 1990 tot 2000 als stafadviseur op het Kabinet van de Commissaris van de Koningin in de Provincie Gelderland en van 2000 tot 2010 als regiomanager Achterhoek, Arnhem-Nijmegen en West-Veluwe bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Van 2002 tot 2006 zat hij tevens namens D66 in de gemeenteraad van Winterswijk. Sinds 2010 tot zijn huidige benoeming  als gedeputeerde  is hij wethouder in de gemeente Hengelo met ondermeer Onderwijs, Jeugdzorg, Cultuur, Sport, Europa, Bedrijfsvoering en P&O in zijn portefeuille.

Bert Boerman (CU)

Bert Boerman (Genemuiden, 1966) woonachtig in Kampen. Sinds 1998 actief binnen de ChristenUnie. Eerst als raadslid en fractievoorzitter en vanaf 2006 als wethouder van de gemeente Kampen. Van 2006 tot 2013 was hij in de functie van penningmeester lid van het landelijk bestuur van de ChristenUnie. Sinds april 2011 maakt hij deel uit van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel. In de collegeperiode 2011-2015 had hij ondermeer Ruimtelijke ontwikkeling, Water, Grondzaken, Sociale infrastructuur, Handhaving, Gebiedsontwikkeling, Ruimte voor de Vecht en de coördinatie Stedendriehoek in de portefeuille.


Lees het Coalitieakkoord

omslagcolatieakkoord