Portefeuille, taken en nevenfuncties van de Commissaris van de Koning

Gepubliceerd op 8 februari 2019

De Commissaris van de Koning (CdK) heeft binnen het College van Gedeputeerde Staten de portefeuille Kwaliteit Openbaar Bestuur. Daarnaast zijn bij wet aan de CdK een aantal rijkstaken opgelegd.

Portefeuille: Kwaliteit Openbaar Bestuur

Hieronder vallen:

 • Voorzitterschap Gedeputeerde Staten
 • Kwaliteit openbaar bestuur
 • Integriteit bestuur
 • Rechtspositie provinciale bestuurders
 • Coördinatie openbare orde en veiligheid
 • Externe betrekkingen en lobby
 • Communicatie / informatiebeleid
 • Gebouwen en facilitair beleid
 • Personeel & organisatie

Rijkstaken

Naast provinciale bestuurstaken heeft de CdK ook een aantal rijkstaken, waardoor het ambt een dualistisch karakter heeft. Deze rijkstaken zijn bij wet aan de Commissarissen van de Koning opgedragen en zijn nader geregeld in de ambtsinstructie Commissaris van de Koning (besluit van 10 juni 1994, staatsblad 1994, numéro 445). Overigens verricht de CdK ook taken, die niet expliciet berusten op een wettelijke grondslag, maar die in grote mate wel verwantschap vertonen met bedoelde rijkstaken.

Burgemeesterszaken

Als er in een Overijsselse gemeente een vacature is voor een burgemeester is de CdK betrokken bij de procedure die leidt tot de burgemeestersbenoeming.

Aangelegenheden Koninklijk Huis

Wanneer leden van het Koninklijk Huis aanwezig zijn in een Overijsselse gemeente treedt de CdK op als gastheer voor de provincie.

Bij de voorbespreking van dergelijke bezoeken heeft het Kabinet van de CdK een actief begeleidende en adviserende rol naar de gemeente, de organisatie die het betreft en de vertegenwoordigers van het Koninklijk Huis.

Koninklijke Onderscheidingen

De CdK adviseert over aanvragen voor een Koninklijke onderscheiding, het Predikaat Koninklijk, het voeren van het Koninklijk Wapen en de Koninklijke Erepenning.

Ombudszaken en dienstverlening CdK

De CdK kan worden aangeschreven door inwoners van de provincie Overijssel. Bijvoorbeeld om te bemiddelen of het aanwenden van de invloed van de CdK. De CdK probeert klachten op te lossen.

Nevenfuncties

Nevenfuncties gekoppeld aan ambt CdK

 • Voorzitter Prins Bernard Cultuurfonds Overijssels

Nevenfuncties als portefeuillehouder/lid van Gedeputeerde Staten

 • Bestuurslid SSC-ONS

Nevenfuncties als Commissaris

nvt

Nevenfuncties op persoonlijke titel

nvt

Lid Comité van Aanbeveling

 • Elisabethfonds
 • Prinses Christina Concours
 • Stichting Vrienden van Lorna Wing
 • Overijssels Byzanthijns Mannenkoor
 • Etty Hillesum Centrum
 • Stichting Levend Verleden Oost Nederland
 • Stichting Thorbecke
 • Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten
 • Voorzitter van de Reuzenraad van de stichting Deventer Jan Terlouw-lezing