Bevoegdhedenlijsten

Gepubliceerd op 15 januari 2018

Een ambtenaar die een subsidie mag toekennen, is bevoegd om dat te doen. Hieronder staat onder andere wie bevoegd is om bijvoorbeeld een vergunning te verlenen of om iets te verbieden. De lijsten zijn ingedeeld per provincieafdeling.
Staat een bevoegdheid niet in de lijst, dan beslissen Gedeputeerde Staten of de Commissaris van de Koning. Elk genomen besluit wordt aan Gedeputeerde Staten gemeld.