Contact

Gepubliceerd op 4 december 2014

Algemene contactgegevens

Bezoekadres: Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle.

Openingstijden: ma - vrij 08.00 uur tot 17.00 uur

Postadres: Provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle

Telefoon: 038 499 88 99

Fax: 038 425 48 88

E-mail: postbus@overijssel.nl

Website: www.overijssel.nl

Bank: NL45 RABO 0397 3411 21

KvK: 51048329

BTW: NL00.19.00.328.B01

Routebeschrijving en parkeren

routekaartoverijssel2015

Bekijk hier hoe u het provinciehuis per auto en openbaar vervoer kunt bereiken.

Routebeschrijving en parkeren

Officiële accounts

twitter icoon

@ProvOverijssel (Corporate account met nieuwsberichten en gladheidsmeldingen

@JijenOverijssel (Actiekanaal met acties en evenementen)

Zie ook de pagina Pers met de gegevens van de twitterende gedeputeerden en perswoordvoerders.

U hebt een specifieke vraag over:

Subsidie - Bel 038 499 83 80; 's ochtends van 09.00 tot 17.00 uur of stuur een mail naar het team Subsidieverlening: subsidie@overijssel.nl.

Het indienen van een klacht of bezwaar - Bel 038 499 93 15 of 038 499 9311 of stuur een mail naar klachtenenbezwaar@overijssel.nl.
U kunt een klacht zowel schriftelijk als mondeling indienen bij het team Juridische Zaken. Een bezwaarschrift moet u schriftelijk indienen. Het adres is: Gedeputeerde Staten van Overijssel, t.a.v. team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Werk aan de weg - Bel 038 499 70 00 of stuur een mail naar wk@overijssel.nl.

Varen in Overijssel - Bel 038 499 70 00 of stuur een mail naar wk@overijssel.nl.

Cijfers, Kaarten en Onderzoek - Bel 038 499 7600 of stuur een mail naar beleidsinformatie@overijssel.nl.

Huisstijl - Bel met 038 499 92 37 of stuur een mail naar C.Li@overijssel.nl.

Cultuur, kunst en erfgoed - Bel 038 499 83 00 of stuur een mail naar cultuur@overijssel.nl.

Economie - Bel 038 499 75 00 of stuur een mail naar postbus@overijssel.nl t.a.v. de eenheid Economie en Cultuur.

Ruimtelijke ontwikkeling - Bel 038 499 80 90 of stuur een mail naar postbus@overijssel.nl t.a.v. de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid.

Nieuwe Energie Overijssel - Bel 038 499 87 08 of stuur een mail naar neo@overijssel.nl.

(Jong) Overijssel doet mee! - Over Gastcollege, Statenspel en Democratiespel. Bel 038 499 92 48 of stuur een mail naar L.IJsinga@overijssel.nl.

Rondleiding in provinciehuis - Stuur een mail naar rondleidingen@overijssel.nl. Voor het boeken van een rondleiding gaat u naar de pagina Rondleidingen.

Voorlichtingsmateriaal - Stuur een mail naar M.d.Haan-Beekhuis@overijssel.nl.

U wilt contact met:

een perswoordvoeder voor Gedeputeerde Staten? - Bel met één van de perswoordvoerders per portefeuille voor Gedeputeerde Staten.

het Meldpunt Overijssel - Bel 038 425 24 23 (24 uur, 7 dagen per week bereikbaar) of stuur en mail naar Meldpunt@Overijssel.nl. Een milieuklacht bij het Meldpunt Overijssel kan gaan over onveilige situaties (zoals gevaarlijke opslag); illegale situaties (zoals afvalstort of bomenkap); geluids- en stankoverlast (van grotere bedrijven); verkeersonveilige situaties (wegen en vaarwegen); ongewoon voorval (in bedrijfssituatie) en milieu-informatie aanvragen.

één van de Statenleden? - Bel 038 499 87 80 of stuur een mail naar statengriffie@overijssel.nl. Perscontacten over Provinciale Staten lopen via de Griffie. Bekijk hier het overzicht met contactpersonen.

één van de beleidsafdelingen? - Klik door naar de contactgegevens, werkvelden en organogram van de acht organisatieonderdelen.

de Inzetdesk provincie Overijssel? - Over de inhuur van Interim Professionals. Stuur bij voorkeur een mail naar inzetdesk@overijssel.nl.

provinciehuis overijssel