Uitvoeringsprogramma sociale kwaliteit 2016 en 2017 provincie Overijssel

Gepubliceerd op 2 februari 2017

Kom maar op met die mooie plannen!

cover illustratie

Uitvoeringsprogramma sociale kwaliteit

Wie een gemeenschap sterker wil maken, verbindt. Kijkt wat er ter plekke leeft. Als provincie zorg je er voor dat bewoners zelf de regie houden, zelf met plannen komen. Hoe? Door flink te investeren in hun kennis, hun projecten, hun netwerken. Door mensen met mooie maatschappelijke initiatieven te steunen bij hun inzet. Het Uitvoeringsprogramma sociale kwaliteit 2016-2017 van de provincie pakt dit voortvarend aan. Op 28 september 2016 stemden de Provinciale Staten van Overijssel unaniem in met het algemene programma sociale kwaliteit 2016-2019. Nu zeggen wij: Kom maar op met die mooie plannen!

Vragen?

Meer informatie over het Uitvoeringsprogramma sociale kwaliteit 2016-2017 en de spelregels vindt u op http://www.overijssel.nl/thema's/sociale-kwaliteit. U kunt ook contact opnemen met
Margreet Hogenkamp (M.Hogenkamp@overijssel.nl;
038 499 70 57)
Walther de Haas (WRJ.d.haas@overijssel.nl;
038 499 83 31)

Subsidiemogelijkheden

We starten medio februari 2017 met een subsidieplafond van €750.000. Er zijn twee mogelijkheden.

 1. Projecten die bijdragen aan zelfstandig leven en gezond bewegen in de provincie. Aanjaaginvestering tot €15.000 mogelijk voor haalbaarheidsonderzoek of startup.
 2. Projecten met een begroting van €15.000 tot €75.000.

Die moeten voldoen aan enkele duidelijke voorwaarden: bijdragen aan gezond bewegen en/of zelfstandig leven, ze moeten gemeenteoverstijgend zijn, moeten bijdragen aan het zelforganiserend vermogen en passen bij de kerntaken van de provincie. Er moet ook aantoonbaar vraag zijn naar de dienst of het product. En tot slot dient de bijdrage van de provincie in verhouding te zijn met de rest van de begroting.

We gaan experimenteren met meer ruimte voor lokale initiatieven.

We gaan samen met organisaties investeren in projecten rondom breedtesport en talentontwikkeling.

In werkgemeenschappen werken we met u aan nieuwe projecten en experimenten om kennis te delen en te leren.

Hoe werkt het?

 • De provincie kiest voor in eerste instantie voor een tweejarig uitvoeringsprogramma 2016-2017. Dat evalueren we eind 2017.
 • Vier organisaties uit Overijssel ontwikkelen als eerste een open kennisnetwerk. Dat zijn Arcon, Stimuland, Sportservice Overijssel en de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen.
 • De provincie gaat een open gesprek aan met iedereen die een goed idee denkt te hebben. Start vanaf einde 2016.
 • Wij helpen om uw idee scherper te krijgen. Er is zeker ruimte voor experiment. Uw idee kan groeien door advies, geld, aansluiting bij een netwerk van deskundigen of verbinding met andere projecten.
 • De provincie besluit daarna om al of niet mee te investeren in uw plan of project. Als we meedoen, verwachten we van de partners een open houding. We willen immers graag meekijken en veel leren van de projecten.
 • De Universiteit Twente en de provincie ontwikkelen samen een methode om de resultaten van het programma te meten.
zelfstandige keuzes

Delen, zelfstandigheid, gezondheid, noaberschap

De provincie wil graag dat de Overijsselaars zelf meedenken over zaken als cultuur, economie, energie, leefomgeving, verkeer en mobiliteit en natuurontwikkeling. Dat ziet u terug in ons programma sociale kwaliteit. Wij hanteren hierin deze uitgangspunten:

 • delen van kennis en ervaring brengt ideeën verder. En je kunt ervan leren.
 • zelfstandig leven en gezond bewegen zijn belangrijke manieren om een langer en plezieriger leven te kunnen leiden.
 • het bekende Overijsselse Noaberschap is een prachtig middel om positief en open met elkaar om te gaan. Zo leg je immers echte verbindingen in je directe leefomgeving.

Beweging tussen de oren

Wij weten wel
sport is niet alleen sport
sport is bewegen
bewegen leven
samenleven
tegen eenzaamheid.

Hoe kunnen wij verleiden
te bewegen?

Streetdance, trapveldje, volleybal,
fysiotherapeut, buurtsportcoach
coördinerend buurtsportcoach, huisarts
een warme maaltijd, vervoer

Wat werkt waar en waarom?
Ja, hoe?

Gevonden worden
verleid worden
geholpen worden
gaan
blij worden
thuiskomen
er weer naartoe leven.

En wij?
Ja, hoe bewegen wij?

Moes Wagenaar

www.hofmuze.nl

www.overdoelenendromen.nl

Iedereen doet mee

Iedereen is netwerken aan het creëren
Proeftuinen om te experimenteren
Maar laten we vooral niet verzaken
Om bij echte burgerinitiatieven aan te haken
Dat vraagt om voeten in de klein
“Ik zie jou iets doen, wat heb je aan mij?”
Veranderende instanties, maar vooral ook een ‘nieuw’ politiek bestuur
Het roer moet om, van baas naar buur!

Op zoek dus naar verbinding!
Nieuwsgierig naar dromen en wensen
Weg van systemen en regels,
Naar voor wie we er zijn: de mensen

Miranda Mulder

CommunicatieFilosoof