1_rietdekker
2_Drukker
3_Dock36

Overijssel, de meest ondernemersvriendelijke provincie van Nederland

Gepubliceerd op 15 februari 2017

.... en dat willen we graag zo houden

MKB Tour komt eraan!

De volgende werkbezoeken in het kader van de MKB Tour zijn inmiddels gepland. Op 17 februari is de gemeente Dalfsen aan de beurt. Dan wordt het bedrijf Tielbeke Transport in Lemelerveld bezocht.

http://www.tielbeke.nl/nl/

  • 10 en 17 maart volgen respectievelijk Hardenberg en Zwolle.
  • 24 en 31 maart Haaksbergen en Olst/Wijhe.
  • 19 mei gaat de Tour naar de gemeente Zwartewaterland
  • 2 juni naar Hellendoorn.

De daaropvolgende data worden t.z.t. op deze pagina bekend gemaakt.

Uitleg bij Krehalon

Extrusie machine

logo Krehalon

op de werkvloer

werknemer Krehalon

Krehalon

MKB Tour van start

Het provinciebestuur is gestart met een midden- en kleinbedrijf tour langs de Overijsselse gemeenten. In de loop van de komende maanden worden alle gemeenten bezocht. Dat wordt telkens gecombineerd met een bedrijfsbezoek. De gemeente Deventer vormde het startpunt voor de MKB tour. Bestuurders staken de koppen bij elkaar en brachten ’s middags een bezoek aan het bedrijf Krehalon Industrie BV.
De belangrijkste vraag daarbij: wat kunnen provincie, gemeente en bedrijfsleven samen doen om het ondernemen zo optimaal mogelijk te maken.

Overijssel kreeg vorig jaar het predicaat ‘meest ondernemersvriendelijke provincie van Nederland’ en wil die positie graag vasthouden. De MKB Tour is ervoor bedoeld om te kijken wat daarvoor nodig is. Ondernemers moeten niet alleen de mogelijkheden hebben om te starten maar ook om door te groeien en te vernieuwen.
De provincie trok maar liefst 108 miljoen euro uit om de regionale economie te ondersteunen. Dat geld gaat naar allerlei programma’s en projecten op het gebied van innovatie, human capital, verduurzaming en vergroening, naar slimme maakindustrie en internationalisering.

Aantrekkelijk Deventer

In Deventer –met veel maakindustrie- gebeurt veel. Grote corporaties verbinden zich met jonge starters, het Havengebied staat bol van particuliere initiatieven en nieuwe creatieve industrie. Het ‘tweede eiland’ in het Havengebied is in ontwikkeling en het oude gasfabriekterrein (vm Essent) is hard op weg een nieuwe broedplaats voor jonge ondernemers te worden.
De strategische ligging van Deventer langs de A1 maakt de gemeente een ideaal distributieknooppunt tussen Duitsland en de Randstad. “Deventer ziet zichzelf dan ook als aantrekkelijk voor een brede regio” aldus wethouder Robin Hartogh Heys die de provinciale delegatie opving in het prachtig vernieuwde stadhuis “We hebben hier toplocaties voor hoogwaardige bedrijvigheid.”
Een presentatie over wat de provincie daarbij kan betekenen verschafte het nodige inzicht, aldus de wethouder. “Maken we genoeg gebruik van de mogelijkheden die er zijn? Daar gaan we goed naar kijken.”

Vis en pizza's

Directeur Willem Dollekamp van Krehalon Industrie BV schetste de problematiek waar hij als ondernemer tegen aan loopt. Afgezien van het voortdurend knokken om de kostprijs concurrerend te houden is de kwestie scholing van personeel een issue. Krehalon, waarvan het moederbedrijf in Japan gevestigd is, produceert krimpverpakkingen en folies voor de voedingsmiddelenindustrie. De verpakkingen en folies uit Deventer gaan de hele wereld over. Voor de vis, voor de pizza’s, voor kip en worst – om maar eens een greep te doen. Met een eigen rotatiepers voor het bedrukken van de verpakkingen is Krehalon toonaangevend op de markt.
Scholing is een knelpunt. Er zijn specifieke opleidingen nodig voor de bedrijfsprocessen en vooralsnog biedt het bestaande onderwijs daar onvoldoende aansluiting.

Snelheid maken

“Daar zit heel weinig structuur en tempo in. ”zegt Dolleman. “We hebben geen tijd en geen geduld om te wachten tot er iets geregeld is op dat gebied. Dan doen we het zelf wel. Maar daar zou de overheid wat aan moeten doen, de juiste verbanden leggen, combineren en snelheid maken.” zo luidde de boodschap die gedeputeerde Eddy van Hijum op het hart gedrukt kreeg.

Overijssel is verkozen tot de meest ondernemersvriendelijke MKB provincie van Nederland.

Een predicaat voor twee jaar, dat tegelijkertijd werd uitgereikt met een opsteker voor de gemeente Rijssen Holten: de meest MKB vriendelijke gemeente van de provincie Overijssel. Wie denkt dat daarbij de champagne wordt ontkurkt en er op tafels wordt gedanst heeft het mis. Tijdens een –toch wel- feestelijk ontbijt voor ondernemers bij het bedrijf Nijhof-Wassink in Rijssen werden meteen de mouwen opgestroopt.

Want wie de beste wil blijven kan niet achterover gaan leunen, dat weet elke ondernemer. Hans Bakker van het MKB Oost Nederland maakte bekend hoe Overijssel scoorde op de ranglijst van de twaalf provincies. Flevoland eindigde op de derde plaats; Limburg scoorde een tweede. Om tot het vergelijk te komen werden een veelheid van prestaties van alle Nederlandse gemeenten gemeten.

“Best eng ook wel, als je jezelf als provincie langs zo’n kritische meetlat legt. Met de uitkomsten moet je dan óók durven dealen,” zegt Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie van de provincie Overijssel. Er is de gedeputeerde veel gelegen aan een goed ondernemersklimaat en de provincie doet er alles aan om de voorwaarden daarvoor te scheppen.

“Zo hebben we ons nieuwe economische beleid nauw afgestemd met de wensen en behoeften van ondernemers. Samen met gemeenten proberen we te ondersteunen waar we kunnen. Dat is heel breed, niet alleen op infrastructureel gebied; het gaat ook over (culturele) voorzieningen, vestigingsklimaat, service en dienstverlening. Om die koppositie vast te houden moet je voortdurend blijven leren en lessen trekken. Er kan nog veel verbeterd worden.” Eén van die verbeterpunten, zo bleek ook uit de discussie achteraf, is het ontsluiten van geldstromen.

Het familiebedrijf als spil

Ruim driekwart van de bedrijven in Overijssel is familiebedrijf. Dat is nog meer nog dan het landelijk gemiddelde van 69%. Alle familiebedrijven samen zijn goed voor bijna de helft van het aantal banen. Ze zijn dus enorm belangrijk voor de economie en zijn een stabiele factor. Familiebedrijven hechten namelijk aan continuïteit en geleidelijke groei.

Daarom verdienen familiebedrijven in Overijssel optimale ondersteuning, stelden partijen achter de intentieverklaring “Samen in beweging voor familiebedrijven”. De Provincie Overijssel heeft middelen gereserveerd om familiebedrijven te faciliteren bij het (her)inrichten van de bestuursstructuur en de bedrijfsopvolgingsproblematiek. Ook ontwikkelt de provincie een Jonge Bedrijfsopvolgingsregeling.

Eddy van Hijum: “Een voorbeeld van hoe wij de ondernemers in Overijssel zo goed mogelijk willen ondersteunen. Zodat zij kunnen blijven vernieuwen en groeien en daarmee de regionale economie versterken en de werkgelegenheid bevorderen.”

Familiebedrijven en onderwijs

Hogeschool Windesheim spant zich al jaren in voor familiebedrijven met het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven. Dat doet praktijkgericht onderzoek doet naar de ondernemende kracht van familiebedrijven. Samen met Saxion gaat Windesheim onderzoeken en projecten aanbieden voor zowel familiebedrijven als voor studenten. ‘In het onderwijs is relatief weinig aandacht voor familiebedrijven en thema’s als goed bestuur en bedrijfsopvolging. Daar brengen we verandering in door onderzoek, familiebedrijven en onderwijs bij elkaar te brengen’ zegt Ilse Matser, directeur van het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven.

Wat de provincie doet

De gemeente is het eerste aangewezen loket voor ondernemers. De provincie speelt daarnaast niet alleen een rol op het gebied van de werklocaties (bedrijventerreinen) maar is ook actief op het terrein van innovatie, vernieuwing van bedrijfsprocessen en internationalisering. Daar zijn ook middelen voor beschikbaar. Een recent voorbeeld daarvan is de Panthea Group in Enschede, een bedrijf dat door middel van een lening uit het innovatiefonds kon doorbreken op de internationale markt voor fotonica.

arco hofland

Eddy van Hijum: “Als je de werkgelegenheid en de economie wilt laten groeien moet je beginnen bij het MKB. Dat is het fundament.
Ons doel als provincie is banengroei, werk en inkomen. Daar moet je als overheid dienstverlenend en ondersteunend bij te werk gaan.”