Op de arbeidsmarkt vormt grens tussen Duitsland en Nederland steeds minder een barrière

Gepubliceerd op 1 februari 2019

De provincie Overijssel heeft de afgelopen jaren samen met onder andere gemeenten en (Land)Kreise gewerkt aan het verminderen van de grenzen op de arbeidsmarkt. En met resultaat: Duits heeft een prominentere plek gekregen in het onderwijs, over en weer worden data gedeeld over de arbeidsmarkt en GrensInfoPunten -  plekken waar werkgevers, werknemers en werkzoekenden terecht kunnen voor advies - worden verduurzaamd. Gedeputeerde economie Eddy van Hijum: “De afgelopen jaren heeft provincie Overijssel het beleid richting Duitsland geïntensiveerd. We hebben ingezet op een 360-graden-arbeidsmarkt; niet met de rug naar de grens, maar met een open blik zodat je alle kansen kunt zien.”

UNLOCK en GrensInfoPunten

UNLOCK is een van de manieren waarop Provincie Overijssel inzet op een gezamenlijke arbeidsmarkt in het grensgebied met Duitsland. Dit is een project van de EUREGIO om meer werkgevers en (potentiële) werknemers enthousiast te maken en te motiveren voor grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Provincie Overijssel heeft UNLOCK financieel en inhoudelijk ondersteund. UNLOCK is woensdag 30 januari afgesloten met een slotbijeenkomst in Ahaus. De GrensInfoPunten zijn een concreet resultaat van UNLOCK. Het GrensInfoPunt is hét aanspreekpunt voor werkgevers en werknemers voor vragen rond thema’s als sociale zekerheid, belastingen en arbeidsrecht over de grens. Ook na UNLOCK blijven de GrensInfoPunten doorgaan.

Samenwerking arbeidsmarktdata en onderwijs

Om te komen tot euregionale arbeidsmarktdata hebben het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Duitse Bureaus voor Statistiek van Nedersaksen en NRW hun data op elkaar af gestemd. In het sectorplan Twente Werkt! is de gezamenlijke arbeidsmarkt in de praktijk gebracht. Met dit plan vonden 153 mensen een werkplek aan de andere kant van de grens. Daarnaast hebben Nederlandse en Duitse scholen onderling partnerschappen afgesloten. Dit om kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met de taal en cultuur aan de andere kant van de grens. Ook bieden steeds meer Nederlandse basisscholen in het grensgebied Duits aan en andersom. Op het mbo heeft het vak Duits een prominentere plek gekregen. Er zijn partnerschappen gesloten tussen Duitse en Nederlandse mbo’s. En mbo-studenten kunnen nu het Goethe-certificaat halen. Dit certificaat is voor de Duitse werkgever herkenbaar en dat vergroot de kansen bij een sollicitatie in Duitsland.