Ondernemers en provincie stellen toekomst Overijssel centraal

Gepubliceerd op 23 november 2018

Samen werken aan de uitdagingen van Overijssel. Dat is het uitgangspunt van Startup in Residence waarvoor de inschrijving op 17 september 2018 van start ging. Ruim tachtig innovatieve ondernemers hebben zich gemeld om samen met provincie Overijssel naar oplossingen te zoeken voor Overijsselse vraagstukken. Denk aan het verminderen van vandalisme, het bewaken van de waterkwaliteit en het vergroten van de verkeersveiligheid.

Gedeputeerde Eddy van Hijum: “Het is geweldig om te zien dat zoveel ondernemers met ons mee willen werken aan de uitdagingen waar we voor staan. We hebben deze frisse ideeën nodig voor de toekomst van Overijssel. Ik ben heel benieuwd naar de creativiteit van de ondernemers. Door samen te werken met het bedrijfsleven leren we van elkaar. Startup in Residence gaat ons verrassende innovaties brengen waar de hele provincie beter van wordt.”

Vraagstukken

De ondernemers konden zich voor zes vraagstukken inschrijven:

  • Onderwatermonitoring: nieuwe manieren om onder meer de staat van oeverbescherming en kunstwerken onder water te meten.
  • Zwemwaterkwaliteit: de provincie wil de kwaliteit van het zwemwater nauwkeuriger en sneller kunnen meten. Ook wil de provincie beter voorspellen wanneer er te veel bacteriën in het zwemwater komen.
  • Inspecties kunstwerken: een oplossing die zorgt voor efficiëntere en objectievere inspecties van bruggen, viaducten en sluizen.
  • Monitoring natuur: de provincie zoekt een oplossing om te onderzoeken of de doelen van het natuurbeleid worden behaald. Ook wil de provincie weten hoeveel en wat voor soort planten en dieren in een bepaald gebied voorkomen.
  • Verminderen overlast voormalige Vliegbasis Twente: De provincie zoekt een betaalbare oplossing waarmee het gebied toegankelijk blijft, maar de overlast voor natuur, medegebruikers en omwonenden wordt tegengegaan.
  • Snelheidsverschillen fietsers: Met de komst van de elektrische fiets zijn de snelheidsverschillen tussen de verschillende fietsers toegenomen.

Wildcards

De provincie zoekt slimme oplossingen om de veiligheid van fietsers op dit punt te verbeteren. Daarnaast zijn er wildcards beschikbaar voor ondernemers die een oplossing hebben bedacht voor vraagstukken die waar de provincie niet aan had gedacht. Van de ruim tachtig aanmeldingen waren er twintig voor de wildcards. De overige partijen hebben zich ingeschreven voor een van de vraagstukken. In december selecteert de provincie de deelnemers voor Startup in Residence. Hierbij beoordeelt de provincie op impact, haalbaarheid en economisch perspectief. Per vraagstuk gaan er maximaal drie partijen door. Bij de wildcard is plek voor maximaal zes partijen.

Onderzoek en ontwikkeling

Het eerste kwartaal van 2019 is de onderzoeks- en ontwikkelfase; In een programma van acht weken onderzoeken de ondernemer en de provincie ondersteund door Novel-T de vraagstukken en werken zij deze uit. Aan het eind van dit programmaonderdeel stelt de ondernemer een businesscase op waarin zij of hij toelicht wat voor product of dienst wordt ontwikkeld als oplossing voor het vraagstuk. Vervolgens vindt een praktijktest plaats, bijvoorbeeld door een pilot op te zetten of een prototype te bouwen. Als de resultaten goed zijn, kan de provincie de producten en diensten inkopen om te gaan gebruiken.

Informatie

Voor meer informatie en een uitgebreide toelichting op de verschillende vraagstukken: www.overijssel.nl/startupinresidence