Stimuleringsprijs voor beste jonge ingenieursidee rond klimaatadaptatie

Gepubliceerd op 15 maart 2017

Het klimaat verandert en dit heeft gevolgen voor de samenleving, ook in Overijssel. Een hittegolf verlaagt de arbeidsproductiviteit en hevige regenval kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Hierdoor ontstaat schade voor burgers en bedrijven. Klimaatadapatief denken en handelen is dan ook noodzakelijk. “Niet aanpassen betekent dat we binnen afzienbare tijd echt last hebben van het veranderde klimaat. Daar moeten we ons nu op voorbereiden door bewuste keuzes te maken en naar innovatieve oplossingen te zoeken”, aldus gedeputeerde Bert Boerman, verantwoordelijk voor Mobiliteit, Water en Sociale Kwaliteit in Overijssel.

Ambitie

De provincie Overijssel is ambitieus en wil als één van de eerste provincies klimaatadaptief ingericht zijn. “Dat klimaatverandering impact heeft, is niet nieuw. Zo wordt in onze steden hittestress ervaren. In de Twentse steden is daarnaast grondwateroverlast een probleem, terwijl de IJssel-Vechtdelta juist kwetsbaar is voor overstromingen en wateroverlast. De provincie investeert daarom samen met partners onder andere in concrete succesvolle projecten”, vervolgt Boerman. Mooie voorbeelden daarvan zijn het appartementencomplex Kraanbolwerk in Zwolle, de Roombeek in Enschede en de waterkerende geluidswal bij de Zwolse wijk Stadshagen.

Stimuleringsprijs

“We zijn trots op deze icoonprojecten, maar we hebben meer nodig. Er moet een tandje bij en we zijn op zoek naar innovatieve ideëen en oplossingen”, aldus Boerman. Dat is de reden dat de provincie Overijssel een prijs uitreikt aan de winnaar van de Doe&Durf competitie. Dit is een jaarlijkse competitie voor jonge ingenieurs en staat dit jaar in het teken van de vraag: Hoe wordt de stedelijke omgeving klimaatadaptief?.

In praktijk brengen

“Als provincie willen we jonge ingenieurs de ruimte geven om met goede ideëen te komen. We helpen ze graag verder met het concretiseren van deze ideëen. We dagen de winnaars uit hun idee toepasbaar en uitvoerbaar te maken in onze provincie. We stimuleren dit soort initiatieven graag, zeker als er ook jong technisch talent bij betrokken is”, aldus Monique Esselbrugge, hoofd eenheid Ruimte en Bereikbaarheid bij de provincie Overijssel.

Prijswinnaars

De prijs van €2.500,-- is op 15 maart 2017 uitgereikt aan Sweco met het project ‘Staat van je straat’. Dit is een online applicatie die inzicht geeft in de kwaliteit van de directe leefomgeving in relatie tot het veranderende klimaat via een labelsysteem en koppeling aan Funda (vergelijkbaar met de Energielabel).

De uitreiking vond plaats tijdens de werkconferentie ‘Klimaatadaptief bouwen in stedelijk gebied’ die georganiseerd wordt door onder andere Bouwend Nederland en Wageningen Universiteit. Op het bestuurlijk symposium Ruimtelijke Adaptatie dat de provincie op 30 maart 2017 organiseert, geven de Doe&Durf winnaars een workshop.

Kijk voor meer informatie over de ingediende projecten bij Doe&Durf op www.doeendurf.nl.