Hoorzittingen


Op een hoorzitting kunnen belanghebbenden zich uitspreken over hun bezwaarschrift, administratieve beroepschrift of klacht. Een overzicht van alle hoorzittingen heet ‘rol’.
Op de rol staat om welke zaak het gaat, met naam, datum en tijd. Daarnaast staat wie er in de hoorcommissie zit en wie de secretaris (ambtelijke ondersteuning) is.

6 december 2017