Dossier: Stop op Geitenhouderijen Overijssel

Gepubliceerd op 19 november 2018

geitenhouderij

Overijssel heeft een geitenstop ingevoerd. Geitenhouderijen mogen met ingang van 28 september 2018 niet meer uitbreiden. Een voorstel daartoe van Gedeputeerde Staten is door Provinciale Staten aangenomen. Ook mogen nieuwe bedrijven zich niet meer vestigen en is het omzetten van een agrarisch bedrijf naar een geitenhouderij niet meer toegestaan. Verder mogen bedrijven niet meer geiten aan houden dat ze nu hebben.

Bedrijven die voor 28 september 2018 een vergunning hebben aangevraagd vallen hier niet onder. Ook geldt de stop niet voor bedrijven met minder dan 10 geiten.

De stop heeft te maken met de mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden van geitenhouderijen. Op dit moment loopt er een groot landelijk onderzoek van het ministerie van VWS naar de mogelijke samenhang tussen geitenhouderijen en longklachten bij omwonenden.

Het besluit van Overijssel is genomen nadat - na Brabant en Gelderland - ook de provincie Utrecht een geitenstop heeft afgekondigd. Daardoor bestaat de kans dat bedrijven uit die gebieden uitwijken naar Overijssel. Temeer omdat sprake is van doorgaande groei van het aantal geiten(houderijen) in Nederland. Dat wil Overijssel met de geitenstop voorkomen.

Veelgestelde vragen over de Geitenstop in Overijssel

Ter inzage

Het ontwerp partiële herziening Omgevingsverordening Overijssel voor geitenhouderijen ligt ter inzage van 12 november tot en met 24 december 2018.