Panorama Nederland: een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld (Almelo)


Datum
t/m Plaats in agenda
Locatie
Stadhuis Almelo, Haven Zuidzijde 30, Almelo
Omschrijving

Panorama_Nederland_tentoonstelling

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst.

Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van de landbouw. Stuk voor stuk opgaven waarvan we allemaal de gevolgen zullen ervaren, in ons landschap en in onze levensstijl.

Het College van Rijksadviseurs schetst met Panorama Nederland een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld. Een Nederland dat voor iedereen uiterst herkenbaar blijft, maar dat toch op allerlei terreinen fundamenteel anders werkt. De verbeelding aan zet, het verlangen als motor.

Van dinsdag 9 juli t/m vrijdag 12 juli 2019 staat Panorama Nederland in het Stadhuis van Almelo. Wij nodigen u van harte uit om een blik in de toekomst te werpen.

Lees meer over het advies van de College van Rijksadviseurs.

Dinsdag 9 juli: Panorama Nederland vertaald naar Twente

Wat betekent Panorama Nederland nu eigenlijk voor Overijssel en voor Twente? Tegen deze inspirerende achtergrond organiseren wij een lezing over de verschillende opgaven en gaan daarover graag met u in gesprek.

Panorama_Nederland_lezing Floris Alkemade1

In aanwezigheid van Rijksbouwmeester Berno Strootman maken we een start met de vertaalslag van Panorama Nederland naar onze regio. Welke goede voorbeelden, waarbij een samenhangende aanpak centraal staat, kennen we al? En hoe ziet deze regio er uit als we mogen dromen over een stip op de horizon? We gaan in gesprek met o.a. Andries Heidema (Commissaris van de Koning) en Bart Buijs (directeur Het Oversticht). U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek.

Aanmelden