Panorama Nederland: een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld (Zwolle)


Datum
t/m Plaats in agenda
Locatie
Consistorie Grote Kerk en Stadhuis in Zwolle
Omschrijving

Panorama_Nederland_tentoonstelling

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst.

Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van de landbouw. Stuk voor stuk opgaven waarvan we allemaal de gevolgen zullen ervaren, in ons landschap en in onze levensstijl.

Het College van Rijksadviseurs schetst met Panorama Nederland een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld. Een Nederland dat voor iedereen uiterst herkenbaar blijft, maar dat toch op allerlei terreinen fundamenteel anders werkt. De verbeelding aan zet, het verlangen als motor.

Van dinsdag 2 juli t/m zondag 7 juli staat Panorama Nederland in de Consistorie van de Grote Kerk in Zwolle. Wij nodigen u van harte uit om een blik in de toekomst te werpen. U kunt meteen ook het eindexamenwerk van ArtEZ (de Finals) bekijken.

Lees meer over het advies van de College van Rijksadviseurs.

Inspirerend avondprogramma

Wat betekent Panorama Nederland nu eigenlijk voor Overijssel en voor de Regio Zwolle? Tegen deze inspirerende achtergrond organiseren wij een programma over de verschillende opgaven en gaan daarover graag met u in gesprek. Onderaan deze pagina kunt u zich aanmelden voor de verschillende avonden.

Dinsdag 2 juli: Panorama Zwolle

Panorama_Nederland_gebouwde omgeving

Wat vertelt Panorama Nederland ons over Zwolle? Ben Koopman van Taskforce Zwolle vertelt ons aan de hand van dit Panorama over een uitdagende toekomstvisie op de ontwikkeling van Zwolle. Hierin bespreekt hij de thema’s transitie, verstedelijking en mobiliteit. Worden we een stad met 180.000 inwoners? Er zijn al schetsen gemaakt van deze visie. Misschien ziet u het anders. Deze avond is de start van het publieke debat over deze toekomst. Denkt u met ons mee?

Woensdag 3 juli: Panorama Nederland vertaald naar de regio

Panorama_Nederland_lezing Floris Alkemade1

In aanwezigheid van Rijksbouwmeester Floris Alkemade maken we een start met de vertaalslag van Panorama Nederland naar onze regio. Welke goede voorbeelden, waarbij een samenhangende aanpak centraal staat, kennen we al? En hoe ziet deze regio er uit als we mogen dromen over een stip op de horizon? We gaan in gesprek met Andries Heidema (Commissaris van de Koning), Trudy Huisman (voorzitter Economic Board Regio Zwolle) en Bart Buijs (directeur Het Oversticht). U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek.

Donderdag 4 juli: Rijk boerenland

Panorama_Nederland_landbouw

Panorama Nederland pleit voor een New Deal tussen boer en maatschappij: een eerlijker inkomen voor de boeren, schoon water en schone lucht, een gezonde bodem, meer biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap. Hoe komen we daar? En hoe zien boeren dat? Als onafhankelijke partij hebben BoerenDenkers met veel boeren gesproken. Hoe zien boeren zelf hun toekomst én de toekomst van agrarisch Nederland? Welke belemmeringen komen zij tegen, waar liggen hun uitdagingen? Boerendenkers delen hun inzichten die de boeren hun hebben gegeven. Initiatieven uit de regio, zoals Stadslanderijen Zwolle, vertellen hoe zij bijdragen aan dit Rijk boerenland en daarover gaan we met elkaar in gesprek.

Vrijdag 5 juli: Energielandschap van de toekomst

Panorama_Nederland_lezing energie1

Op de laatste avond pakken we de energietransitie bij de kop. Met als centrale vraag: Hoe komen we tot een succesvolle energietransitie en wat kan ik daar aan bijdragen? En als subvraag: Hoe benutten we de opbrengst van de prijsvraag voor Regio Zwolle?

De prijsvraag Energielandschappen van de Toekomst heeft meerdere perspectieven opgeleverd. Drie deelnemende teams lichten de resultaten van hun ontwerpend onderzoek toe. Via een levendig debat met prikkelende stellingen komen we daarna tot antwoorden op de gestelde vragen.

logo Zwols architectuur podium    Logo het Oversticht   logo Bouwsocieteit Zwolle   logo Gemeente Zwolle     POV_logo_kleur zonder wit eromheen

Aanmelden