Erik Lievers treedt terug als gedeputeerde

Gepubliceerd op 31 januari 2017

Erik Lievers stopt als gedeputeerde van de provincie Overijssel. Lievers (51) heeft bij Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten met onmiddellijke ingang zijn ontslag aangeboden. Erik Lievers was sinds mei 2015 namens D66 gedeputeerde voor Milieu, Energie en Europa in een coalitie met CDA, CU en VVD.

Aanleiding ligt voor Erik Lievers in zijn aanpak van grote maatschappelijke projecten zo schrijft hij in zijn ontslagbrief. “het investeringsvoorstel rondom Nieuwe Energie ( dat afgelopen woensdag in Provinciale Staten is besproken) is tot stand gekomen met de inbreng van veel partners, die niet alleen hebben meegedacht maar ook hebben meegeschreven. Het is een manier van werken waar ik me als bestuurder bij thuis voel. Het is voor mij de kern waarop ik niet alleen als bestuurder maar ook als mens wil omgaan met deze maatschappelijke vraagstukken.”

Lievers: "Steun ontbreekt"

Volgens Lievers ontbreekt, gelet op het grote aantal vragen, moties en amendementen, de steun voor die aanpak. “Ik heb me de afgelopen dagen afgevraagd of ik de komende twee jaar mijn werk kan doen op een manier waar ik zelf achter sta. Want het is niet voor het eerst dat ik merk dat deze manier van werken niet aansluit bij de verwachtingen van anderen. Voor mij zijn thema’s als energietransitie en duurzaamheid te belangrijk. Ik wil dat niet in de weg staan.”

CdK: "Moedig besluit"

Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten respecteert het besluit van Erik Lievers. “Het is niet makkelijk om een dergelijke beslissing te nemen. Het is een besluit met verstrekkende persoonlijke gevolgen. Ik vind dat moedig. Daarnaast wil ik Erik Lievers bedanken voor zijn inzet voor de provincie in dit college.”

Het college zal voorlopig de taken van Erik Lievers onderling verdelen.