Subsidie Challenge bewegen in de openbare ruimte (TENDER)


Voor wie

Organisaties, ondernemingen, gemeenten en waterschappen.

Wat

Subsidie voor meer sporten en bewegen in Overijssel.

Waarvoor

Voor nieuwe activiteiten die bijdragen aan het benutten van de openbare ruimte voor meer sporten en bewegen in Overijssel.

Onder openbare ruimte verstaan wij: een voor iedereen toegankelijke ruimte, die niet direct aan een bepaalde groep of individu kan worden toegeëigend. De inrichting en het beheer van de ruimte valt onder de verantwoordelijkheid van een overheidsinstantie. Bijvoorbeeld straten, wandelpaden, pleinen of parken.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

Aanvraagperiode

U kunt niet meer aanvragen. De aanvraagperiode is gesloten.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?