Over IJssel-Vechtdelta

Gepubliceerd op 21 oktober 2014

Het projectgebied IJssel-Vechtdelta bestaat uit vrijwel het hele grondgebied van de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland. Het gaat dus om meer dan alleen de delta's van de IJssel en de Vecht. Het Kampereiland maakt er een belangrijk onderdeel van uit, inclusief het Keteleiland in het westen en de Mandjeswaard aan de oostkant. Maar het gaat ook om de aangrenzende polders De Pieper en de Zuiderzeepolder.

Historische getuigen

De IJssel-Vechtdelta beslaat verder uit vrijwel de hele loop van het historische Zwartewater, het eerste deel vanaf Zwolle in een nog vrij krappe bedding, het tweede deel na de samenvloeiing met de Vecht, binnen de dijken met brede uiterwaarden, uitlopend in het Zwartemeer met zijn enorme vogelrijkdom. De kronkelende Kamperzeedijk, met langszij verschillende kolken die historische getuigen zijn van de vele dijkdoorbraken en overstromingen, vormt de de grens met de geometrisch verkavelde polder Mastenbroek. Het hoogtepunt van de laatmiddeleeuwse landmeetkunst.

Rivierduinen

Daarbinnen ligt weer het landbouwgebied De Koekoek, resultaat van natte vervening (het baggeren van turf) en daarna drooggemaakt. Het gebied grenst weer vlak aan een snoer van rivierduinen langs de IJssel, waarop Wilsum, IJsselmuiden en Grafhorst liggen. Het landschap omvat de benedenloop van de IJssel, met zijn laatste grote meander bij Zalk. Typerend zijn hier de brede uiterwaarden en hoge dijken, waarvan de geschiedenis teruggaat naar 1308.

Hanzesteden

De IJssel-Vechtdelta wordt van oudsher omringd door historische plaatsen. Zoals het statige Zwolle, het rijke Kampen, het ondernemende Genemuiden, het eigenzinnige Hasselt en de fortresse Zwartsluis.

Veer van Genemuiden Zwartsluis Hasselt Kampen