Over het project Raalte - Ommen

Gepubliceerd op 20 augustus 2019

Provinciale weg N348

Veiligheid voorop

De provincie Overijssel wil dat iedereen zich veilig kan verplaatsen. Daarom zijn we samen met onze partners hard bezig om de verkeersveiligheid te vergroten. Dat is nodig omdat er nog steeds te veel ongelukken gebeuren in het verkeer.

De provinciale weg N348 (tussen Raalte en Ommen) is zo'n weg waarop nog teveel ongelukken gebeuren. De provincie heeft daarom een verkenning laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor verbetering van de verkeersveiligheid. Daarbij zijn de weg en de omgeving als geheel benaderd vanuit het perspectief van verkeer en landschap. Uiteraard in nauw overleg met de gemeenten Ommen, Dalfsen en Raalte.

Wat hebben we al gedaan?

In het voorjaar van 2018 zijn we gestart met de werkzaamheden en hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • We hebben twee gelijkvloerse aansluitingen met verkeerslichten aan de noord- en zuidkant van Lemelerveld aangelegd.
  • We hebben grotendeels de centrumaansluiting bij Lemelerveld op de N348 afgesloten.
  • We hebben groot onderhoud aan het asfalt en de bestaande viaducten en bruggen uitgevoerd.
  • We hebben de oversteek bij de Langsweg inmiddels opgeheven.

Wat gaan we nog doen?

  • We leggen een voetgangersbrug aan bij restaurant De Lantaren.
  • We bouwen twee onderdoorgangen, bij de Oude Twentseweg en de Dalmsholterdijk. De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels in uitvoering. Wanneer we de onderdoorgangen kunnen openstellen voor het verkeer, zullen we de vier oversteken afsluiten.

Planning

Planning op hoofdlijnen
Te doen Periode
Uitvoering werkzaamheden Voorjaar 2018 - medio 2020