Plan in Hoofdlijnen N307 Roggebot – Kampen

Gepubliceerd op 21 februari 2019

Het Plan in Hoofdlijnen

Uit de planuitwerking voor het verbeteren van N307 Roggebot – Kampen is een nieuwe voorkeursoplossing naar voren gekomen. Dit noemen we het Referentieontwerp. Deze voorkeursoplossing van de provincies staat omschreven in dit Plan in Hoofdlijnen.

Het vastgestelde Plan in Hoofdlijnen is de basis voor de volgende stap, de realisatiefase. Deze fase kent twee onderdelen: voorbereiding en uitvoering. In de voorbereiding worden alle wettelijke procedures doorlopen voor bestemmingsplannen en vergunningen en de eventuele grondaankoop. Ook wordt er gestart met de aanbesteding. De aanleg, de bouw van de brug en herinrichting van de N307 starten in 2020. Het project moet eind 2022 gereed zijn.