Aanpak schades langs kanaal Almelo–De Haandrik

Gepubliceerd op 27 mei 2020

Onderzoek naar schades bij kanaal Almelo–De Haandrik

Sinds 2018 ontvangt provincie Overijssel schademeldingen van bewoners en ondernemers langs kanaal Almelo – De Haandrik. De huizen en panden langs het kanaal hebben scheuren in de muren, verzakken of hebben wateroverlast. Veel bewoners zijn bezorgd en ongerust. Om te achterhalen wat de schade veroorzaakt heeft, hebben wij een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren. Op 26 mei 2020 zijn de resultaten van dit onderzoek aan de provincie overhandigd.

Kijk hier de eerste terugkoppeling van de resultaten uit het onderzoek terug in onze webcast.

bekijk de live video

Contact

Vanwege de coronamaatregelen is het inlooppunt aan de Schoolstraat 14 in Vroomshoop tot nader bericht gesloten. De zaakbegeleiders leggen gedurende deze periode zeer beperkt huisbezoeken af. Per mail of per telefoon zijn de zaakbegeleiders goed bereikbaar.

Heeft u een vraag, maar (nog) geen zaakbegeleider?

Mail dan naar schade.adh@overijssel.nl of neem contact op met de omgevingsmanager Simone van Rooij: 06 10 79 58 43

Vertegenwoordigers van de media kunnen bellen met de afdeling woordvoering van provincie Overijssel: 06 10 41 99 01

Publicatie onafhankelijk onderzoeksrapport

Op dinsdag 26 mei ontving provincie Overijssel de resultaten van het onderzoek  naar de oorzaak van de schade langs het Kanaal Almelo de Haandrik. De onafhankelijke adviescommissie presenteerde het onderzoeksrapport en haar advies met aanbevelingen. Het rapport gaat in op de oorzaak of oorzaken van de schade aan woningen in het gebied langs het kanaal. Het gaat niet in op de schade per individuele woning.

Onderzoek beschikbaar

Het volledige onderzoeksrapport is voor iedereen digitaal beschikbaar. Dat geldt ook voor het advies van de onafhankelijke adviescommissie.

Via de volgende link treft u alle informatie aan: www.onderzoekalmelodehaandrik.nl

Live-uitzending terugkijken

De presentatie van het onderzoeksrapport is live uitgezonden via internet. Via de link https://www.youtube.com/watch?v=E6SAbQ-9zGM&feature=youtu.be&t=421kunt u de uitzending terugkijken.

Lees ook het persbericht over de publicatie van het schaderapport

Schadeafhandeling

Gedeputeerde Staten van Overijssel wil de bewoners de helpende hand bieden bij het herstel van de schade. Schades veroorzaakt door handelen van de overheid worden vergoed. De provincie komt daarnaast eigenaren tegemoet met een schaderegeling wanneer uit onderzoek blijkt dat de schade niet veroorzaakt is door de overheid of door eigen handelen. Deze regeling wordt de komende periode uitgewerkt.

Gerichte aanpak

Bert Boerman, gedeputeerde provincie Overijssel: “We hebben de afgelopen jaren gezien hoe ernstig de situatie is en hoe hard bewoners zijn getroffen. We hebben de bewoners langs het kanaal zo goed als mogelijk bijgestaan en geholpen met kortetermijnoplossingen. Met behulp van lokale kracht werken wij aan duurzaam herstel en een veilige woonomgeving”.

Hoe verder

De komende periode worden de uitkomsten van het onderzoek bestudeerd. En wordt per individuele schademelder bekeken wat dit voor zijn of haar situatie betekent. Omdat de omvang en ernst van de schades per woning sterk verschillen zal het tijdpad voor elke eigenaar anders zijn. Streven is dat alle eigenaren dit jaar weten hoe de schadeafhandeling gaat plaatsvinden.

Vragen stellen

Op dinsdag 2 juni en woensdag 10 juni krijgen de Klankbordgroep, de gemeenten, het waterschap en de provincie de gelegenheid om vragen te stellen aan de adviescommissie, Deltares en TNO.

Heeft u vragen over het onderzoek? U kunt deze stellen via schade.adh@overijssel.nl of uw zaakbegeleider. Dit kan ook via de Stichting Kant nog Wal, die vertegenwoordigd is in de Klankbordgroep. En via de politieke partijen van uw gemeente en het waterschap. De provincie verzamelt alle vragen en zorgt ervoor dat vragen én antwoorden voor iedereen beschikbaar komen.

Veilig

Ons doel is dat woningeigenaren zo snel mogelijk weten hoe wij de problemen gaan aanpakken. Totdat die duidelijkheid er is, doen wij er alles aan om iedereen veilig te laten wonen. Daar verandert niets aan.

Onderzoek door Deltares en TNO

Met een vertegenwoordiging van de bewoners (in de Klankbordgroep), de gemeenten (Twenterand, Hellendoorn, Ommen en Hardenberg) en het waterschap Vechtstromen heeft provincie Overijssel een onderzoeksopdracht gegeven aan Deltares en TNO. Om te achterhalen wat de oorzaak van de schade is. En om te bepalen wat er moet gebeuren om verdere schade te voorkomen. Een onafhankelijke adviescommissie hield toezicht op het onderzoek en heeft een advies opgesteld.

Schade melden

Heeft u ook schade aan uw woning, maar heeft u dat nog niet bij de provincie gemeld? Dat kan alsnog.

Als u schade wilt indienen, kan dit via de website van de provincie: www.overijssel.nl/schade.

Let op: Als u tussen 2011 en nu al een schademelding heeft ingediend en van de provincie een bevestiging ontvangen, dan hoeft u zich nu niet opnieuw te melden.

Het kanaal

legenda

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het kanaal, dan kunt u zich hier abonneren op de nieuwsbrief. Ook kunt u een mail sturen aan schade.adh@overijssel.nl.