Onderzoek naar schades langs kanaal Almelo–De Haandrik

Gepubliceerd op 30 maart 2020

Onderzoek naar schades bij kanaal Almelo–De Haandrik

Sinds 2018 ontvangt provincie Overijssel schademeldingen van bewoners en ondernemers langs kanaal Almelo – De Haandrik. De huizen en panden langs het kanaal hebben scheuren in de muren, verzakken of hebben wateroverlast. Veel bewoners zijn bezorgd en ongerust. Wij begrijpen deze zorgen. Om te achterhalen wat de schade veroorzaakt heeft, laten we onderzoek uitvoeren. In afwachting van de onderzoeksresultaten doen we wat nodig is om ervoor te zorgen dat iedereen veilig kan wonen.

Contact

Als gevolg van de maatregelen rond de coronacrisis is het inlooppunt aan de Schoolstraat 14 in Vroomshoop tot nader bericht gesloten. Ook leggen de zaakbegeleiders gedurende deze periode geen huisbezoeken af. Wel kunt u uw zaakbegeleider gewoon bellen of mailen.

Heeft u een vraag, maar (nog) geen zaakbegeleider?

Mailt u dan naar schade.adh@overijssel.nl of neem contact op met de omgevingsmanager Simone van Rooij: 06 10 79 58 43.

Vertegenwoordigers van de media kunnen bellen met de afdeling woordvoering van provincie Overijssel: 06 10 41 99 01

Onderzoek door Deltares en TNO

Onderzoek

Met een vertegenwoordiging van de bewoners (in de Klankbordgroep), de gemeenten  (Twenterand, Hellendoorn, Ommen en Hardenberg) en het waterschap Vechtstromen heeft provincie Overijssel een onderzoeksopdracht gegeven aan Deltares en TNO. Om te achterhalen wat de oorzaak van de schade is. En om te bepalen wat er moet gebeuren om verdere schade te voorkomen. Een onafhankelijke deskundigencommissie houdt toezicht op het onderzoek en stelt een advies op.

Publicatie onafhankelijk onderzoeksrapport uitgesteld

Op 30 maart zou de commissie van deskundigen het advies aan de provincie overhandigen. Tijdens een openbare bijeenkomsten in het bijzijn van leden van de klankbordgroep. Door de maatregelen rondom het coronavirus zien de betrokken partijen zich genoodzaakt de publicatie te verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum. Dit besluit is in nauw overleg genomen met de klankbordgroep, stichting Kant nog Wal, betrokken gemeenten en het Waterschap.

"Veiligheid inwoners voorop"

Bert Boerman, gedeputeerde provincie Overijssel: “In dit proces is de persoonlijke communicatie met omwonenden en de andere betrokken partijen van essentieel belang. Door de maatregelen rond het bestrijden van het coronavirus is dit de komende tijd niet mogelijk. Tegelijkertijd blijft de veiligheid van inwoners voorop staan. We gaan nu samen met de klankbordgroep en de andere partijen verkennen hoe we het proces anders kunnen inrichten om tot een gezamenlijke aanpak te komen.”

Met elkaar om tafel

Het rapport van TNO en Deltares gaat in op de oorzaak of oorzaken van de schade aan woningen in het gebied langs kanaal Almelo-De Haandrik. Uitspraken in het rapport over de schades zijn algemeen en gaan niet in op elke individuele woning.  De afspraak is om direct na het beschikbaar stellen van het rapport met alle betrokkenen - klankbordgroep, bewoners, deskundigen en overheden - om tafel te gaan om de inhoud van het onderzoek te bestuderen. Om in gezamenlijkheid vragen te stellen en antwoorden te krijgen. Een belangrijke vervolgstap is de democratische en bestuurlijke besluitvorming bij de betrokken gemeenten, het waterschap en de provincie. Hoe willen zij met de uitkomsten van het onderzoek omgaan? En hoe komen de partijen tot een zorgvuldig besluit over de aanpak in het gebied.

Schade melden

Heeft u ook schade aan uw woning, maar heeft u dat nog niet bij de provincie gemeld? Dat kan alsnog.

Als u schade wilt indienen, kan dit via de website van de provincie: www.overijssel.nl/schade.

Let op: Als u tussen 2011 en nu al een schademelding heeft ingediend en van de provincie een bevestiging ontvangen, dan hoeft u zich nu niet opnieuw te melden.

Het kanaal

legenda

Inlooppunt in Vroomshoop gesloten

Informatiepunt Almelo De Haandrik

Het Inlooppunt in Vroomshoop aan Schoolstraat 14 is tot nader bericht gesloten in verband met het coronavirus. De zaakbegeleiders leggen gedurende deze periode geen huisbezoeken af.

Heeft u als bewoner vragen over het onderzoek, over schades of over de werkzaamheden aan het kanaal? Neemt u dan via mail of telefoon contact op met uw zaakbegeleider. U kunt met vragen ook terecht bij de omgevingsmanager Simone van Rooij: 06 10 79 58 43. Of mailen naar: schade.adh@overijssel.nl.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het kanaal, dan kunt u zich hier abonneren op de nieuwsbrief. Ook kunt u een mail sturen aan schade.adh@overijssel.nl.

Vervangen van damwanden

Voor meer informatie over de uitvoering van de werkzaamheden kijk op: www.overijssel.nl/damwandenkanaal