Tips businesscase PMPC

Gepubliceerd op 15 april 2019

Een businesscase is een document met de informatie die nodig is om een gemotiveerde beslissing te nemen over het wel of niet realiseren van een PMPC.

Een businesscase bevat in ieder geval

 • een beschrijving van de doelstellingen van een PMPC
 • een markt- en concurrentieanalyse
 • de benodigde investeringen, een kosten-batenanalyse en verdienmodel.
 • de consequenties van het al dan niet uitvoeren van de PMPC
 • een analyse van de risico's

Beschrijving doelstellingen van een PMPC

 • Concept van de PMPC ofwel een korte omschrijving van het project.
 • Welk product biedt u na realisatie uw gast aan? Bij een PMPC gaat het om arrangementen van combinaties van vrijetijdseconomische producten of diensten die door samenwerkende ondernemers of organisaties ontwikkeld zijn voor, en afgestemd zijn op de wensen van, specifieke bezoekers of bewoners van de provincie Overijssel
 • Let op: een accommodatie alleen is dus geen product, maar slechts een middel om het product te kunnen realiseren.
 • Wat wilt u met de PMPC bereiken?
 • Wie zijn uw partners en in welke mate dragen zij uiteindelijk bij aan de realisatie van de PMPC (mede-investering?)

Markt- en concurrentieanalyse

 • Trends & ontwikkelingen
 • Doelgroep
  • Wie is/zijn uw doelgroep(en) en wat is hun behoefte (bij voorkeur aan de hand van recreatieve leefstijlen)?
  • Omvang, herkomst en bestedingspatroon van de doelgroep(en).
  • Welke behoefte vervult het product bij de doelgroep.
 • Concurrentie
  • Welke concurrenten heeft u en waar zitten ze?
  • Op welke doelgroep(en) richt(en) uw concurrent(en) zich?
  • Welke producten of diensten bieden ze aan?
  • Hoe onderscheidt uw PMPC zich van het aanbod van uw concurrenten?
  • Is er voldoende marktruimte voor uw product?
 • Marketing mix: bijvoorbeeld aan de hand van de marketing C’s of marketing P’s.

Benodigde investeringen, kosten-batenanalyse en verdienmodel.

 • Investeringsbegroting opgesplitst per partner (Wat heb je nodig om te starten)
 • Financieringsbegroting (hoe wordt de investering gefinancierd)
 • Exploitatiebegroting (verwachte omzet en kosten) gedurende twee jaar. (versie 1: met subsidie; versie 2: zonder subsidie)
 • Liquiditeitsoverzicht voor eerste jaar (inzichtelijk maken wat er per maand inkomt en uitgaat)
 • Verdienmodel: De wijze waarop de partners waarde creëren (uit te drukken in geld of anderszins, bijvoorbeeld positief imago) voor hun organisaties door het in de markt zetten van de PMPC. Wat levert de PMPC elk van de partners op?

Consequenties al dan niet uitvoeren PMPC

 • Wat als u geen provinciale subsidie ontvangt? Gaat de ontwikkeling van de PMPC dan toch door? Zo ja, in welke vorm?

Analyse van de risico’s

 • Analyse van de risico’s. Welke (mogelijke) risico’s zijn er verbonden aan de uitvoering van de PMPC?
 • Op welke wijze worden de risico’s beheerst?

Uiteraard kunnen er voor uw specifieke situatie nog meer aspecten bepalend zijn voor de beoordeling van uw businesscase.