Samen werken aan het landschap

Gepubliceerd op 14 april 2020

Wij willen samen met inwoners en andere organisaties kenmerkende onderdelen van het landschap beschermen. Denk hierbij onder andere aan heggen en houtwallen. Op deze manier worden we samen verantwoordelijk voor het beheren van ons landschap en vergroten we betrokkenheid.

Vanaf de zomer in 2018 gaan 7 pilots van start. Deze pilots zullen een aantal jaren duren. Hiermee proberen we de gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij het landschap te vergroten.

De pilotgebieden zijn:

  • Wierden
  • Hof van Twente
  • Staphorst
  • Salland (Olst, Wijhe, Raalte)
  • Enschede
  • IJsseldelta
  • Steenwijkerland

Samen verbeteringen in beeld brengen

Wij vinden het belangrijk dat inwoners met deskundigen samen in beeld brengen wat er bijzonder is voor hun eigen gebied. Samen kunnen zij een plan maken waarin de wensen en eisen voor een toekomstig landschap staan. Wij willen graag dat in dit plan ook eisen staan die nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan en energie en landbouw duurzamer te maken.

Afspraken met collectieven

Wij willen de aanpak van het delen van de verantwoordelijkheid voor het landschapsbeheer verder ontwikkelen. Dit willen we doen door per gebied samen met groepen inwoners of boeren afspraken te maken voor het beheer van landschap voor meerdere jaren. We denken dat beter beheer mogelijk is. Bijvoorbeeld door geld van meerdere organisaties (bijvoorbeeld de provincie, natuurorganisaties, landgoedeigenaren) te combineren en gezamenlijk het beheer te doen. De provincie investeert al langere tijd in het beheer van het landschap door de subsidieregelingen (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer.

Agrarisch natuurbeheer

Naast de nieuwe gezamenlijke aanpak voor het landschapsbeheer met groepen van inwoners of boeren vernieuwen we ook de aanpak voor het agrarisch natuurbeheer. Daarmee willen we landschapskenmerken en natuur juist ook in het landbouwgebied behouden.

Ook hier is het idee dat de verantwoordelijkheid voor het landschapsbeheer komt te liggen bij de boeren in het gebied. Zij kunnen zich verenigen in een collectief van boeren.

Natuurbeheerplan

In ons Natuurbeheerplan hebben we beschreven waar we welke natuur willen beschermen. Op de Atlas van Overijssel vindt u de verschillende kaarten van het Natuurbeheerplan.

Subsidie

Het collectief kan op basis van het natuurbeheerplan subsidie aanvragen via de subsidie regeling Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SNL).


Contact

Dirk Janssen

E-mail: ah.janssen@overijssel.nl