Kwaliteit van het landschap behouden

Gepubliceerd op 18 juli 2018

We willen de kwaliteit van ons landschap behouden en waar mogelijk verbeteren. Daarom letten wij bij alle nieuwe plannen op hoe dit in ons landschap past. We maken het karakter van het landschap daarmee sterker en we maken de verschillen in karakter met andere gebieden duidelijk. Dit doen we bijvoorbeeld door heggen, wallen en bosjes te verbeteren, nieuwe natuur aan te leggen en gebouwen te slopen die het landschap lelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan oude schuren.

Een aantal landschappen zijn zo bijzonder dat we ze extra willen beschermen, beheren en behouden. Deze landschappen zijn te verdelen in nationale landschappen en nationale parken.

Nationale landschappen

Twee landschappen in Overijssel zijn zo bijzonder dat we ze extra aandacht willen geven. Dit zijn de IJsseldelta en Noordoost-Twente. Deze hebben we als nationaal landschap opgenomen in onze Omgevingsvisie en omgevingsverordening.

Noordoost-Twente

Nationaal landschap Noordoost-Twente is een van de 20 Nationale Landschappen die door de Nederlandse regering in 2005 zijn aangewezen. Het gebied dankt deze aanwijzing aan enkele speciale kenmerken. Zoals het verkavelingspatroon, de geologische opbouw en de landgoederen, die samen tot een als harmonisch ervaren landschap leidden. De omvang is 43.201 hectare.

IJsseldelta

IJsseldelta is een in 2005 aangewezen Nationaal Landschap in de  Nederlandse gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle en voor een heel klein deel in de gemeente Noordoostpolder.
De IJsseldelta bestaat uit:

  • de polder Mastenbroek
  • het Kampereiland
  • de Mandjeswaard
  • polder De Pieper
  • de IJsselmonding
  • de boorden langs de IJssel, waar zich aan de westoever meerdere kolken bevinden

De IJsseldelta is 18.621 hectare groot.

In het nationale landschap bevinden zich kreekruggen, rivierduinen, kolken, terpen en eilanden (zandplaten). Ook liggen er verschillende weteringen en lopen de riviertjes Ganzendiep en de Goot door het gebied.

Het gebied wordt in het westen begrensd door de IJssel, in het oosten door het Zwarte Water, in het noorden door het Zwarte Meer en de Ramsgeul en in het zuiden door de stad Zwolle. De historische binnenstad van Kampen ligt in het nationaal landschap.

Nationale parken

Twee natuurgebieden in Overijssel zijn zo bijzonder dat ze aangewezen zijn als nationaal park. Dit zijn de Natura 2000 gebieden Sallandse Heuvelrug en De Wieden-Weerribben.

De Wieden-Weerribben

In Nationaal Park Weerribben-Wieden zie je de afwisseling: van open water tot moerasbos. Planten die het water laten dichtgroeien, planten die over oevers groeien, drijftillen (kleine drijvende eilandjes met planten), rietlanden en grasland met weinig voedsel. Typische moerasbewoners zoals vogels, vissen, zoogdieren, reptielen en insecten, vinden een plek in de verschillende begroeiing en de bijzondere plantenwereld.

Sallandse Heuvelrug

Het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug is een gebied met on-Nederlandse vergezichten over grote golvende heidevelden en uitgestrekte bossen. De Sallandse Heuvelrug ligt tussen Hellendoorn en Holten. In het verleden vormden schuivend ijs, smeltend water en stuivend zand het landschap. De mens heeft er ook sporen achtergelaten. De oudste sporen zijn ongeveer 5.000 jaar oud.

Hoe het gebied er nu uitziet is vooral in de laatste eeuwen ontstaan. Zandverstuivingen, veroorzaakt door overbegrazing van heidevelden, werden begin vorige eeuw onder controle gehouden door het aanplanten van bos. De mens heeft nu nog invloed op het gebied. Nu met als doel het landschap en de planten- en dierenwereld te behouden.


Werkboek met praktijkervaringen Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

Bent u van plan om in uw omgeving of uw bedrijf iets te gaan veranderen wat van invloed is op het landschap?

Lees dan het werkboek Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (pdf, 7,43 Mb). In het werkboek Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving staan afspraken hoe we met ruimtelijke kwaliteit omgaan.

Er staan ook praktijkervaringen in van 11 Overijsselse gemeenten en de provincie voor het versterken van het landschap. Deze praktijkervaringen kunnen gebruikt worden als voorbeeld bij het uitwerken van plannen en ideeën.

Meer informatie en contactgegevens vindt u op de pagina over Ruimtelijke kwaliteit.