Project

Gepubliceerd op 31 juli 2019

Project herinrichting Enschede-Zuid

Gebied

Het herinrichtingsgebied Enschede-Zuid ligt in de gemeenten Enschede, Haaksbergen en Hengelo. Dit gebied beslaat zo’n 5.000 hectare en is opgedeeld in 3 deelgebieden, Broekheurne, Boekelo en Twekkelo. Voor de herinrichting van het gebied is het landinrichtingsplan Enschede-Zuid opgesteld dat in 2000 is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) van provincie Overijssel.

Inrichtingsplan

In het inrichtingsplan is zoveel mogelijk rekening gehouden met de snelheid waarmee de maatschappij zich ontwikkelt. Dit heeft geresulteerd in een flexibel plan, waarbij de hoofdlijnen vastliggen met een belangrijke rol voor landbouw, natuur en recreatie, ook in de toekomst.

Het plan moet er voor zorgen dat het landelijk gebied ruimte biedt aan een duurzame landbouw, betere natuur, meer recreatie, een mooi landschap, een schoon milieu en verkeersveilige situaties.
Om alle doelen uit de landinrichting te kunnen bereiken heeft Dienst Landelijk Gebied (DLG) de afgelopen jaren meer dan 180 hectare grond gekocht.

Wet inrichting landelijk gebied (Wilg)

Sinds 1 januari 2007 is de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) van kracht. De Wilg heeft de 'Landinrichtingswet 1985' en de 'Reconstructiewet Concentratiegebieden' vervangen. Mede naar aanleiding van deze nieuwe wet is besloten om het bestaande landinrichtingsplan te actualiseren. Tevens kan daarmee worden ingespeeld op nieuw beleid en op nieuwe ontwikkelingen in het gebied.