Commissieleden en adviseurs

Gepubliceerd op 14 november 2019

Commissieleden en adviseurs

Uitvoeringscommissie Enschede Zuid
Naam Organisatie
W. van Egmond Voorzitter (onafhankelijk)
J.C.R. van Houdt (wethouder) Gemeente Enschede
G. Gerrits (wethouder) Gemeente Hengelo
W. Stegeman (DB-lid) Waterschap Vechtstromen
J.B. Stokkers (agrariër) LTO Noord
J. van der Graaf (secretaris) Provincie Overijssel.

Extern projectteam
Naam Organisatie
H. Maalderink Voorzitter; Provincie Overijssel
J. Keizers Provincie Overijssel
P.P.J.M. van Gessel Gemeente Enschede
L. de Vries Gemeente Hengelo
N. van Houwelingen Kadaster
G. Meutstege Stawel
E. van der Kolk Natuur en Landgoederen
E. Boerrigter Waterschap Vechtstromen

Grondcommissie
Naam Organisatie
J.B. Stokkers Voorzitter; LTO
H.J. Aalpol LTO
G.C. Geerdink LTO
E. van der Kolk Natuur en landgoederen
B. Bekkering Natuur en Landschap
N. van Houwelingen Kadaster
J. Keizers Provincie Overijssel