24 fiets- en wandelroutes langs de Overijsselse Natura 2000-gebieden

Gepubliceerd op 9 januari 2020

Beleef de natuur in Overijssel met 24 speciaal samengestelde wandel- en fietsroutes waarin alle 24 Overijsselse Natura 2000-gebieden zijn opgenomen. De routes gaan onder meer door de Kop van Overijssel, Salland, Twente en het Vechtdal. Er zijn 12 wandelroutes en er zijn 12 fietsroutes.

Contact

Voor vragen of opmerkingen stuurt u een e-mail naar natura2000@overijssel.nl.

Logo MarketingOost Routenetwerken

Deze serie routes langs Natura 2000-gebieden is tot stand gekomen in samenwerking met MarketingOost Routenetwerken.

Wandelroutes

Aamsveen

Gebied Aamsveen

Het Aamsveen is ontstaan na afgraving van grote stukken hoogveen. In dit Natura 2000-gebied vind je naast hoogveen, natte broekbossen, heidevelden, veenputten en schraalgrasland.

Lengte: 4 kilometer

Boetelerveld

Gebied Boetelerveld

Het Boetelerveld is het enige overgebleven natte heidegebied van
Salland, uniek in Nederland. Door de bijzondere natte en schrale omstandigheden herbergt het Boetelerveld veel bijzondere planten en dieren.

Lengte: 4,4 kilometer

De Borkeld

Gebied de Borkeld

De Borkeld toont het landschap zoals verre voorouders dat ook zagen, want het behoort tot de oudst bewoonde gebieden van Oost-Nederland. De komende jaren wordt het grootschalig in oude luister hersteld.

Lengte: 8 kilometer

Engbertsdijksvenen

engbertsdijksvenen

Wandelen door het veenlandschap, uitrusten bij veenplassen of op zoek naar een kraanvogel. Dát is voor veel bezoekers het plezier van de Engbertsdijksvenen.

Lengte: 4,6 kilometer

IJsseluiterwaarden

ijsseluiterwaarden

De uiterwaarden, met grote oppervlakten grasland, plassen, ooibossen en nieuwe natuur bij zand- en kleiafgravingen, behoren tot de mooiste riviernatuur van ons land. De uiterwaarden zijn hier en daar te bezoeken via wandelpaden, maar grote gebieden zijn ontoegankelijk.

Lengte: 6 kilometer

Lemselermaten

lemselermaten

De meest in het oog springende maten waren de Lemselermaten. Deze graslanden behoren tot de meest soortenrijke begroeiingen van Nederland. Als de waterhuishouding verbetert, kunnen we ooit weer genieten van een enorme bloemenpracht.

Lengte: 10 kilometer

Lonnekermeer

lonnekermeer

Het Lonnekermeer maakt deel uit van een keten van 19de-eeuwse landgoederen rond Enschede en Oldenzaal. Rond het Lonnekermeer zijn sporen uit lang vervlogen (ijs-)tijden bewaard gebleven.

Lengte: 7 kilometer

De Wieden

Gebied de Wieden

De Wieden maakt deel uit van Nationaal Park Weerribben-Wieden, een enorm meren- en moerasgebied. Niet voor niets het grootste Natura
2000-gebied in Overijssel.

Lengte: 5 kilometer

Bergvennen en Brecklenkampse Veld

Gebied Bergvennen

Bergvennen en Brecklenkampse Veld zijn natuurgebieden met bijzondere plantengroei. Hier bloeit nog de waterlobelia, terwijl deze elders in Europa bijna verdwenen is.

Lengte: 11 kilometer

Ketelmeer en Vossemeer

ketelmeer vossemeer

De meest oostelijke zoete rivierdelta van Nederland heeft weer een deel van haar oude gezicht teruggekregen. De vele eilandjes doen denken aan de delta van weleer. Onverwachte beleving in een oeroud landschap onder de rook van Kampen, met eindeloze vergezichten.

Lengte: 8 kilometer

Olde Maten en Veerslootlanden

Gebied Oldematen

Olde Maten en Veerslootslanden ligt in de gemeente Staphorst. De Olde Maten en Veerslootslanden omvatten een van de laatst bewaard gebleven restanten van blauwgraslanden in het Nederlandse laagveengebied.

Lengte: 17 kilometer

Beuninger Achterveld, Punthuizen en Stroothuizen

punthuizen

Tegen de Duitse grens, nabij Denekamp, liggen de natuurgebieden Punthuizen, Stroothuizen en het Beuninger Achterveld. Een gebied vol natte en droge heide, vennen en blauwgraslanden die in de zomer blauw kleuren door de 'Spaanse ruiter'.

Lengte: 18 kilometer

Fietsroutes

Dinkeldal

Gebied Dinkelland

Voor velen een van de mooiste stukjes van Nederland: het Dinkeldal. Prachtige coulissenlandschappen met veel verrassingen. Kastelen, bossen, beekjes en de bloemrijke Dinkelweiden langs de Dinkel.

Lengte: 18 kilometer

Haaksbergerveen

buurserzand

Het Buurserzand, Haaksbergerveen en Witte Veen bieden onderdak aan een grote verscheidenheid van zeldzame planten en dieren. Het Haaksbergerveen en het Witte Veen behoren tot de belangrijkste veenrestanten in Europa.

Lengte: 42 kilometer

Landgoederen Oldenzaal

landgoederen oldenzaal

Tussen Oldenzaal en De Lutte vinden we één van de meest afwisselende
landschappen van Overijssel. Door de bosgebieden, beken en de enorme verscheidenheid aan bijzondere planten en dieren, behoort deze omgeving zonder twijfel tot de mooiste landschappen van Twente.

Lengte: 40 kilometer

Sallandse Heuvelrug

sallandse heuvelrug

Meer dan een miljoen mensen bezoeken jaarlijks de Sallandse Heuvelrug
om te genieten van de rust en de prachtig paars bloeiende heidevelden. Het is het grootste aaneengesloten droge heidegebied van West-Europa en heeft de status van Nationaal Park.

Lengte: 53 kilometer

Veluwerandmeren

veluwe randmeren

Tussen het oude land dat de kustlijn vormde van de vroegere Zuiderzee en de oevers van de nieuwe Flevopolders ontstond bij de drooglegging een lint van langgerekte meren. Van zuidwest naar noordoost: het om het Nuldernauw, het Wolderwijd, het Veluwemeer en het Drontermeer.

Lengte: 33 kilometer

Rondje Weerribben

Gebied Weerribben

In de Kop van Overijssel ligt het grootste en mooiste laagveenmoerasgebied
van Noordwest Europa. De Weerribben en De Wieden vormen samen het Nationaal Park. U vindt er meren, sloten en vaarten, hooilanden en weilanden, rietlanden, trilvenen en moerasbossen.

Lengte: 31 kilometer

Wierdense Veld

wierdense veld

Vanaf de uitkijktoren achter de schaapskooi valt pas goed op hoe
weids het landschap is. het Wierdense Veld kent levend hoogveen en is bijzonder om de lavendelhei, de gladde slang en de kraanvogel. Maar als je er rond fietst zie je ook veel andere bijzondere planten en dieren.

Lengte: 32 kilometer

Zwarte Meer

Gebied zwarte meer

Het Zwarte Meer is ontstaan na de afsluiting van de Zuiderzee en de
aanleg van de Noordoostpolder. Op het oude land tussen Kampen
en Genemuiden hebben zich prachtige kievitsbloemhooilanden
ontwikkeld.

Lengte: 30 kilometer

Springendal en Dal van de Mosbeek

springendal

De boerenlandsfeer van vroeger beleef je hier het best. Op en top romantisch met schilderachtige vijvers, watervalletjes en smalle beken tussen bos en boerderijen.

Lengte: 28 kilometer

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

uiterwaarden zwarte water en vecht

In de uiterwaarden ten noorden van Zwolle, waar de Overijsselse Vecht samenstroomt met het Zwarte Water, is een bijzonder landschap ontstaan.

Lengte: 47 kilometer

Vecht- en Beneden Reggegebied

vecht beneden regge

In de driehoek Ommen, Mariënberg en Den Ham ligt een gebied van
ruim 4.100 hectare met een enorme verscheidenheid aan natuur. Van
zandverstuivingen bij de Sahara en droge heidevelden op de Lemeleren
Archemerberg tot veen bij Beerze en stroomdalgraslanden langs de
Vecht en Regge.

Lengte: 35 kilometer

Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek

broekenbos

Tussen de stuwwallen van Ootmarsum en Oldenzaal ontstond na de laatste ijstijd een kletsnatte laagte bij de buurtschappen Agelo en Volthe. Hier groeiden uitgestrekte elzenbroekbossen die zomer en winter met de ‘voeten’ in het water stonden.

Lengte: 34 kilometer