Provincie Overijssel zoekt organisaties die hulp willen bij het maken van een diersoortenmanagementplan

Gepubliceerd op 2 januari 2019

Provincie Overijssel is op zoek naar partijen die voor grootschalige bouw- sloop of renovatiewerkzaamheden een generieke ontheffing willen en dit op basis van een soortenmanagementplan (SMP) voor elkaar willen krijgen. Het gaat hierbij om een proef voor 3 tot 5 organisaties. Met een SMP beschermt u diersoorten en bespaart u tijd en geld!

Vleermuis in voeg

Bescherming van diersoorten

Gebieden waar gebouwen in staan zijn een belangrijk leef- en rustgebied voor bijvoorbeeld huis- en gierzwaluw, huis- en ringmus en vleermuizen. Doordat er in tuinen veel gebruik wordt gemaakt van bestrating, oude gebouwen worden gesloopt en we woningen isoleren, zijn er steeds minder van dit soort dieren. Een SMP helpt bij de bescherming van diersoorten.

Hoe een SMP u kan helpen

Bij bouw-, sloop-, en renovatietrajecten zijn voor ieder afzonderlijk project onderzoeken, vergunningen of ontheffingen nodig die te maken hebben met de Wet Natuurbescherming. Dit kost telkens geld en tijd.

Met een generieke ontheffing hoeft u niet meer voor ieder bouw-, sloop-, of renovatieproject ontheffingen aan te vragen.

Een generieke ontheffing heeft de volgende voordelen:

 • Langere looptijd van maximaal 10 jaar;
 • Geldt voor een groter grondgebied. Bijvoorbeeld een gemeente, wijk of bedrijventerrein;
 • Geen vertragingen en besparing op kosten.

Met een SMP is het mogelijk een generieke ontheffing aan te vragen. Een SMP kan een ontheffingsprocedure bovendien makkelijker en sneller maken. Ook zorgt een SMP er voor dat er een leef- en rustgebied blijft voor dieren.

Wat we bieden

We ondersteunen als proef 3 tot 5 organisaties bij het ontwikkelen van een SMP waarmee een generieke ontheffing gekregen kan worden.

De ondersteuning bestaat uit:

 • Geld voor onderzoek en monitoring van het SMP. Maximaal 40% van de onderzoeks- en monitoringskosten worden vergoed. U kunt maximaal € 50.000,- krijgen.
 • Uren en deskundigheid van medewerkers van de Provincie Overijssel op het gebied van juridische zaken, het verlenen van vergunningen en ecologie.

Als u geïnteresseerd bent

Als u geïnteresseerd bent, stuur dan uw contactgegevens in een e-mail naar natuurvoorelkaar@overijssel.nl. Zet in de onderwerpregel ‘Impuls SMP’.
We plannen dan een afspraak met u. Tijdens deze afspraak willen we een beter beeld krijgen van uw situatie. We bespreken ook de mogelijkheden van een SMP voor uw situatie.

Procedure en planning

Na het gesprek laten we u weten of uw situatie kansrijk is om in aanmerking te komen voor ondersteuning. Als dat zo is dan kunt u tot en met 30 april 2019 een plan inleveren.

Als het plan en de motivatie voldoen, dan kunt u een subsidie aanvraag indienen.

Goed om te weten

 • Provincie Overijssel wil de voordelen van het werken met een SMP zo goed mogelijk kunnen laten zien aan andere geïnteresseerde organisaties. Daarom verdeelt Provincie Overijssel de ondersteuning onder gemeenten, woningcorporaties en bedrijventerreinen. We ondersteunen tenminste 1 gemeente.
 • Organisaties kunnen samen een SMP maken en een ontheffing aanvragen. Ze moeten zich dan ook samen aan het SMP houden.
 • Ervaringen die zijn opgedaan tijdens de ontwikkeling van het SMP, documentatie en het SMP zelf zijn beschikbaar voor iedereen die er in geïnteresseerd is.
 • Ingediende conceptplannen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.
 • Wij kunnen, bij de selectie van organisaties die een plan hebben ingediend, advies vragen aan de taskforce ‘Uitvoering Natuur voor Elkaar’. In de taskforce zitten partners die samen het plan ‘Natuur voor elkaar’ uitvoeren.

Voorwaarden

 • Het SMP moet binnen 2 jaar afgerond zijn. De aanvrager zorgt voor voldoende capaciteit.
 • In het SMP wordt tenminste rekening gehouden met soorten zoals de huiszwaluw, gierzwaluw, ringmus, huismus of vleermuizen.
 • Er moet een verspreidingsonderzoek worden gedaan naar relevante soorten.
 • Het gebied waar bouw- sloop of renovatiewerkzaamheden plaatsvinden, heeft verblijfplaatsen en belangrijke structuren zoals foerageergebieden en vliegroutes van bepaalde diersoorten.
 • U slaat monitoringgegevens op in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).
 • In het plan moet uw motivatie staan. In de motivatie geeft u aan:
  • Waar het plangebied ligt
  • Wat de verwachte werkzaamheden zijn
  • Welke organisaties betrokken zijn
  • Wat het doel van uw SMP is