Onderwijs en werk

Gepubliceerd op 16 oktober 2019

Iedereen in Overijssel doet mee op de arbeidsmarkt

De economie in Nederland en Overijssel groeit. Het aantal banen neemt toe en er ontstaan nieuwe beroepen. Steeds meer bedrijven hebben moeite om goed personeel te vinden. Dit geldt vooral voor technisch personeel in bijvoorbeeld de bouw, ICT, zorg en logistiek.

Tegelijkertijd zijn er veel mensen zonder werk. Zij hebben vaak niet de goede opleiding voor de banen die er zijn. De provincie Overijssel werkt samen met scholen en ondernemers aan oplossingen voor dit probleem. In de factsheet Human Capital (pdf, 447 kB) leest u hoe we samen met onze partners werken aan de Overijsselse arbeidsmarkt.

Resultaten tot nu toe

De resultaten houden we per kwartaal bij.

Contact

humancapital@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 75 00

Foto Girlsday techniek

Subsidie voor sociale innovatie

Weet u hoe u het beste uit uw medewerkers haalt? Kunt u werkprocessen zo inrichten dat mensen optimaal aan de slag kunnen? En heeft u een goed idee waarvoor u nog wat financiële steun kunt gebruiken? Doe dan een beroep op de subsidieregeling sociale innovatie.

Provincie Overijssel ondersteunt Overijsselse ondernemers om plannen voor sociale innovatie in hun bedrijf uit te voeren. Tot en met 16 september 2019 kon u een aanvraag indienen voor deze subsidieregeling. Voor de 7 beste plannen hebben we een bedrag van 10.000 euro beschikbaar.

Het 1.000-kansen plan: kansen voor kwetsbare groepen

Voor sommige jongeren, ouderen en voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) is het extra moeilijk om betaald werk te vinden. Voor deze kwetsbare groepen is er het 1.000-kansenplan. Gemeenten, scholen en bedrijven uit Overijssel kunnen subsidie aanvragen voor een leerwerktraject voor kwetsbare groepen. Bij een leerwerktraject volg je een opleiding én doe je onder begeleiding werkervaring op. Hiermee vergroot je de kansen op betaald werk. Om de kansen op werk voor statushouders te vergroten, volgt de Hogeschool Windesheim 100 vluchtelingen. Op deze manier onderzoeken we welke aanpak het beste werkt.

Kiezen voor techniek

Het aantal banen in de techniek neemt de komende jaren alleen maar toe. Techniek is belangrijk in heel veel bedrijfstakken. Het is daarom van belang dat meer mensen kiezen voor een technische opleiding. Dat willen we op de volgende manieren bereiken:

  • We laten leerlingen op basisscholen en middelbare scholen kennismaken met wetenschap en techniek. Wij ondersteunen scholen bij het maken van lesmateriaal, het opleiden van leraren en het samenwerken met bedrijven. Dit doen we via het Techniekpact.
  • We hebben afspraken met scholen over de instroom bij techniekonderwijs. Scholen en ondernemers werken bijvoorbeeld samen bij het informeren van scholieren over de mogelijkheden van leren en werken in de techniek. Het doel is dat 4 op de 10 leerlingen kiest voor techniek. Deze afspraken staan in het Techniekpact Landsdeel Oost.
  • Samen met bedrijven en gemeenten zetten we ons in om afgestudeerde talenten te werven voor onze bedrijven.
  • Onze Pioniers laten u zien hoe zij meer uit hun werknemers haalden met sociale innovatie. Dit is het slimmer inzetten van mensen en nieuwe technologie.

Van werk naar werk

De arbeidsmarkt verandert steeds. Er ontstaan nieuwe banen en beroepen en sommige banen verdwijnen of veranderen.

Door het volgen van een opleiding kunnen werknemers zich aanpassen aan veranderend werk. Bij het eigen bedrijf, maar ook als dat nodig is in een andere bedrijfstak waar meer vraag is naar personeel.

In Twente en in de Regio Zwolle werken we daarom nu aan fondsen waaruit opleidingen voor werknemers betaald kunnen worden.

Kijk ook bij