Zorginstellingen

Gepubliceerd op 25 maart 2016

Informatie over energiebesparing bij zorginstellingen
(en ander maatschappelijk vastgoed)

Provinciale regelingen

Zorginstellingen kunnen, indien zij een energiescan hebben uitgevoerd en maatregelen treffen die genoemd zijn in de energiescan, gebruik maken van de regelingen die er zijn voor MKB-bedrijven:

  • de regeling Energiebesparende maatregelen ondernemingen (de zogenaamde “Geld-terug-actie). Voor investeringen van minimaal €4000,- tot maximaal €10,000,- kan 25% subsidie worden gekregen. Deze regeling geldt niet voor zonnepanelen!
  • de Energielening voor ondernemingen. Dit is een laagrentende lening van maximaal €100.000,- waarmee maximaal 75% van de investering gefinancierd kan worden.
  • de tenderregeling Duurzame energieopwekking en energiebesparing. In deze tenderregeling kan alleen subsidie voor zonne-energie worden aangevraagd in combinatie met andere maatregelen voor energieopwekking of energiebesparing. Het subsidiebedrag via de tenderregeling is maximaal €199.000,-.
    Voor zon PV bedraagt de subsidie maximaal €0,20 per Wattpiek (voor zon thermisch maximaal €500,- per m2 collectoroppervlak), met een maximum van 30% van de investering en een maximale subsidie van €100.000,-.
    Voor nieuwbouw van utiliteitsgebouwen moeten de energiebesparende voorzieningen tenminste een 25% lager EPC worden bereikt dan wettelijk voorgeschreven op moment van aanvraag.
    Voor bestaande utiliteitsgebouwen geldt dat minimaal een energieprestatielabel A++ wordt gerealiseerd of minimaal 4 labelstappen worden gemaakt of minimaal wordt voldaan aan de eisen genoemd in het bouwbesluit zoals die gelden voor nieuwbouw.

Rijksregeling voor zon

De Rijks SDE+ regeling is een subsidie voor zonne-installaties van 15 KiloWattpiek of meer (60 zonnepanelen of meer). Het is een exploitatiesubsidie die alleen kan worden aangevraagd als de zorginstelling een zogenaamde grootverbruikersaansluiting heeft (3 x 80 ampère).


Duurzame Zorginstellingen

zorginstellingvoorbeeld

Een zorginstelling met zo’n 80 locaties in Overijssel, dat vergt een hoop onderhoud. “Als je dan toch bezig bent, doe het dan goed!” Jan-Jaap Boessenkool, manager Vastgoed & Facilitair bij de zorgorganisatie Baalderborggroep wil verduurzamen. “En als dat betekent dat we eerst meer moeten investeren, dan doen we dat. Op termijn verdien je dat geld toch weer terug!” Lees hier het hele artikel en laat u inspireren.