Energiescans voor scholen

Gepubliceerd op 11 april 2017

Een van de doelstellingen van het project Duurzame Scholen is inzicht te krijgen in de stand van zaken rond duurzaamheid/energiemaatregelen bij basisscholen in Overijssel.

De energiecoaches gaan met de scholen en schoolbesturen in gesprek. Als  daarbij duidelijk wordt dat er weinig of geen inzicht is in de energiesituatie van de betreffende school, heeft de energiecoach de mogelijkheid om een voucher uit te reiken. Hiermee kan de school een energiescan uit laten voeren door een onafhankelijk energieadviseur, in opdracht van de provincie.

De scholen verlenen hiermee medewerking aan de inventarisatie van de provincie, en krijgen zelf de beschikking over de resultaten van de energiescan. De scholen spreken daarbij de intentie uit om minimaal de quickwins te implementeren die in het energieadvies worden benoemd.

Naast een overzicht van deze quickwins, omvat het energieadvies onder andere de onderstaande onderdelen:

  • Andere energiemaatregelen (inclusief kostenindicatie en terugverdientijd)
  • Benchmark-vergelijking met (landelijke) gemiddelden
  • Indicatie energielabel

De energiescan wordt door de energieadviseur toegelicht/teruggekoppeld aan de school en de energiecoach. Zij kunnen de school dan verder ondersteunen bij het daadwerkelijk nemen van de energiemaatregelen.